Czwartek, 30 maja 2024.

p1040004

Uczniowie klas drugich w ramach lekcji teatralnych obejrzeli inscenizację Mickiewiczowskich „Dziadów”         w wykonaniu aktorów Teatru Nowego ze Słupska. To spektakl nie tylko o „martyrologii narodu polskiego”, ale również o korupcji politycznej, konflikcie uniwersalnych wartości z zaprzaństwem, o interesowności                   i zdradzie elit. Był on skierowany przede wszystkim do młodego widza, którego twórcy chcą sprowokować do refleksji na temat polskości dziś, kanonu podstawowych wartości i współczesnego kształtu patriotyzmu. To doskonały punkt wyjścia do dyskusji o kondycji teatru, o Polsce, Polakach i nas samych…

Zajęcia klas drugich w teatrze