Czwartek, 30 maja 2024.

13 grudnia 2016r. uczniowie klasy II A (humanistycznej) przygotowali uroczysty apel z okazji upamiętnienia wydarzeń z 13 grudnia 1981r.

O wprowadzeniu stanu wojennego naród polski dowiedział się w niedzielę 13 XII 1981 r.

O godz. 6.00 przemówił w radiu i telewizji gen. Armii Wojciech Jaruzelski (ówczesny I-wszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej) – teraz  jako przewodniczący nowoutworzonej kilka godzin wcześniej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego ( tzw. WRON-u).

Mówił o internowaniach, zawieszeniu „Solidarności” oraz innych organizacji zawodowych
i społecznych, o zakazie strajków i zgromadzeń publicznych, o surowych, ale „niezbędnych” rygorach stanu wojennego, wprowadzonych, aby (cytuję: „oczyścić wiecznie żywe źródła naszych idei”, „chronić uniwersalne wartości socjalizmu”, no i aby zapanował „ład i porządek”, zburzony rzekomo przez strajki i akcje protestacyjne.

Galeria zdjęć

obraz-268-1024x768obraz-283-1024x768obraz-319-1024x768

Apel z okazji rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego