Niedziela, 25 lutego 2024.

DSC02544

25 stycznia 2017r przedstawiciele uczniów klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z wieloletnim uczestnikiem i współorganizatorem Międzynarodowych Motocyklowych Rajdów Katyńskich panem Jerzym Lewińskim.

katyn_msza

Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński – rajd motocyklowy organizowany od 2001. Celem rajdu jest odwiedzenie miejsc związanych ze zbrodnią katyńską i historią Polski na Kresach wschodnich  kontakt z Polakami mieszkającymi na tych terenach, działalność charytatywna i rozwój kontaktów międzynarodowych.

W 2000 roku do Polski wrócił emigrant z lat 70. XX wieku, Wiktor Węgrzyn. Działający aktywnie w środowiskach niepodległościowych w Chicago w USA był zaskoczony stanem świadomości i wiedzy Polaków w ponad dziesięć lat po upadku PRL-u. Aby pokonać ten pewnego typu marazm społeczny rzucił hasło pojechania motocyklami do Katynia. Otrzymał wsparcie od byłego jeńca z sowieckiego obozu specjalnego w Kozielsku, którego koledzy zostali zamordowani w Katyniu i Smoleńsku, Ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego.Wśród osób wspierających realizację inicjatywy Wiktora Węgrzyna należy wymienić również Prymasa Polski Ks. Józefa Kardynała Glempa oraz ówczesnego prezesa „Wspólnoty Polskiej” prof. Andrzeja Stelmachowskiego.

Rajd wyruszył w 2001 roku. Uwzględniając zróżnicowanie umiejętności motocyklowe i możliwości czasowe uczestników, oraz starając się jak najefektywniej rozpropagować ideę rajdu, zorganizowano dwie trasy: czternastodniową jadącą poprzez Warszawę – Brześć – Mińsk – Katyń – Kłuszyn – Moskwę – Kursk – Charków – Kijów – Kamieniec Podolski – Lwów do Warszawy (liczącą ok. 3500 km); i ośmiodniową: Warszawa – Brześć; – Mińsk – Katyń – Dynenburg – Wilno – Warszawa (ok. 2000 km). Wyprawa okazała się bardzo ważnym doświadczeniem – w środowisku motocyklowym powstało w ten sposób nowe odniesienie. Pomysł, który łączył w sobie kilka elementów: rajd motocyklowy jadący w tereny wymagające od uczestników dość dużych umiejętności ze względu na warunki drogowe, wyprawa-objazd historyczny, spełniający edukacyjne założenia zajęć terenowych , dodatkowo trwający kilkanaście dni, wielokrotna wizyta w Miejscach Pamięci i nośnik Pamięci, jak się okazało nie tylko w czasie wyjazdu. Te wszystkie czynniki w bardzo mocny sposób oddziaływały na uczestniczących w nim motocyklistów i sprawiły, że rajd następnych latach jest kontynuowany.

Rajd jest jednocześnie wyprawą na Kresy Rzeczypospolitej, stąd na trasie Wilno, Lwów, Żytomierz, Bar, Kamieniec Podolski, Chocim oraz liczne inne miejscowości – miejsca związane z historią Polski. Motocykliści odwiedzają tam naszych Rodaków, groby żołnierskie, polskie szkoły. Dzień dzisiejszy łączy się z przeszłością. Nasi Przyjaciele, których historia pozostawiła na Ojcowiźnie przesuwając granice Ojczyzny – Polski czekają na nas z utęsknieniem, nie wyobrażając sobie, że moglibyśmy Ich nie odwiedzić. To ogromne i jakże ważne zobowiązanie!

1365751719phoca_thumb_l_41_145439-504261377959651

Spotkanie z Jerzym Lewińskim