Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

 

„Czymże jest młodość bez miłości?

Jest jako gwiazda bez promieni,”

                         Przerwa- Tetmajer

 

14 lutego 2018r. odbyło się w naszym liceum  kolejne spotkanie z poezją. Ponieważ były to Walentynki,   więc czytaliśmy wiersze o miłości. O jej różnych obliczach i pięknie mogliśmy usłyszeć w wierszach W. Szymborskiej, H. Poświatowskiej, M. Hillar, L. Staffa czy  A. Asnyka. Wszyscy z wielką uwagą słuchaliśmy niezwykłych słów o miłości, a być  może niektóre  z nich zapamiętamy na długo. Popularyzacji poetyckiego słowa wśród młodzieży służył również plebiscyt na „Najpiękniejszy wiersz o miłości”, przeprowadzony wcześniej w szkole. Wśród utworów cieszących się największym zainteresowaniem uczniów znalazły się: „Miłość to nie igraszka czasu” (sonet 116) W. Szekspira oraz dwa wiersze  W. Szymborskiej „Przy winie” i  „Nic dwa razy”. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego spotkania.

GALERIA

 

Kolejne spotkanie z poezją