Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

14 października, w poniedziałek, odbył się w naszym liceum apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem pierwszoklasistów.
Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie poczet sztandarowy z klasy maturalnej uroczyście przekazał sztandar szkoły nowym pocztom sztandarowym z klas drugich. W następnej kolejności zespół uczniów przedstawił krótko historię Komisji nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającej – zwanej powszechnie Komisją Edukacji Narodowej. Był to centralny organ władzy oświatowej, zależny tylko od króla i Sejmu, powołany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Komisja Edukacji Narodowej była pierwszą w Polsce jak i w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty. Przypomniano postacie historyczne działające w Komisji oraz jej dokonania na przestrzeni dwudziestu jeden lat działalności.
Po tej części spotkania odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Pani Dyrektor, Hanna Babikowska, odebrała od uczniów uroczyste przyrzeczenia przestrzegania wszelkich zasad etycznych obowiązujących uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie oraz wkładania maksimum wysiłku w zdobywanie wiedzy.

Było to bardzo uroczyste spotkanie, które odbyło się w podniosłej ale radosnej atmosferze. Po złożeniu zaprzysiężenia pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczniami Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie.
Po ślubowaniu pani Dyrektor złożyła zgromadzonym na uroczystości uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Podczas tej uroczystości podsumowano plebiscyt na najbardziej cenionego nauczyciela w naszym LO.

W głosowaniu brali udział uczniowie klas drugich i trzecich.

Wytypowany nauczyciel:

  • ma ciekawe pomysły na prowadzenie zajęć lekcyjnych,

  • odnosi sukcesy w pracy dydaktycznej,

  • nie tylko wychowuje, ale i pomaga uczniom mającym problemy z nauką,

  • dzieli się swoimi pasjami z innymi,

  • jest zawsze przyjacielem i powiernikiem ucznia.

 Wyniki plebiscytu:

najlepszy nauczyciel LOM  w roku 2018/19 to:

Pani profesor Jolanta Gąsiewska – nauczyciel języka polskiego

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor i życzymy dużo zdrowia oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

 

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej