Niedziela, 25 lutego 2024.

  Rozpoczynamy realizację kolejnego wsparcia unijnego, którego celem celem jest realizacja kursów, szkoleń i warsztatów, które rozwiną i udoskonalą kompetencje uczniów w zakresie: myślenia inżynieryjnego, pracy z robotami i ich programowanie, biegłego posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2-C1,  pracy zespołowej, prezentacji siebie i swoich talentów, skutecznej komunikacji oraz szeroko pojętego myślenia interdyscyplinarnego.

Dodatkowym atutem będzie możliwość zrobienia szkolenia z obsługi DRONA – przygotowujące do nabycia uprawnień operatora bezzałogowego statku powietrznego wraz z uzyskaniem licencji.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowi  zespół 80 uczniów/uczennic kl. I i II liceum, tym 40 dziewcząt.  Rozwijaną oni swoje kompetencje pozwalających na:

– aktywizację społeczną i zawodową,

– poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań

– pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej

Działania w projekcie:

1. Realizacja cyklu szkoleń w zakresie wystąpień publicznych , myślenia projektowego i nowych technologii, łącznie 32 godz. w obszarach:
·         Zarządzanie projektami interdyscyplinarnymi – rodzice i uczniowie – 16 godz.
·         Skuteczna komunikacja: rozmowa to przywilej –wystąpienia i prezentacje – rodzice i uczniowie – 8 godz.
·         Jak wykorzystać nowe technologie w edukacji – praca z chmurą – rodzice i uczniowie – 8 godz.
2.                Kursy języka angielskiego przygotowujący do egzaminu IELTS
łącznie 60 godz. którego celem jest:
·         zebranie i uzupełnienie wiedzy na poziomie B2-C1
·         zapoznanie ze strukturą egzaminu IELTS,  typami pytań oraz technikami i strategiami  egzaminacyjnymi
·         poszerzenie i utrwalenie znajomości struktur gramatycznych
 i słownictwa na poziomie B2-C1.
·         rozwijanie umiejętności językowych według wymogów egzaminacyjnych (czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie)
·         kształcenie inteligencji językowej oraz technik, strategii i praktycznych umiejętności ułatwiających zdanie egzaminów językowych.
·         Szkolenie DRON  -przygotowujące młodzież do uzyskania uprawnień operatora bezzałogowego statku powietrznego w raz z egzaminem,  20h. w tym:
Część teoretyczna: 15 h
·         Prawo lotnicze
·         Człowiek jako operator UAV możliwości i ograniczenia
·         Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
·         Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku
·         Obsługa, budowa, działanie systemów i podzespołów BSP
Cz. praktyczna 5 h:
·         Przygotowanie do lotu Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów  bezzałogowego statku powietrznego
·         Obsługa naziemna i ocena zdatności BSP do lotu
·         Wykonywanie lotów w warunkach VLOS,
·         Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych
·          Sytuacje niebezpieczne ćwiczenia praktyczne
3.     Seminaria warsztatowe MYŚL I DZIAŁAJ JAK INŻYNIER!
4.     Wydarzenie seminaryjno-warsztatowe otwierające projekt.
5.     10 stacji, które odwiedzą wszyscy uczestnicy. ( łącznie 120 godz.):
·        Rozwiń swoją inteligencję inżyniera i konstruuj         wykorzystując LEGO MINDSTORMS EV3
·        TEAM WORK to podstawa realizowania dobrych projektów    Jak go budować i z nim pracować?
·        Stres w szkole to nie problem                                                      Jak go oswoić i przekuć na sukces
·        Matematyka w działaniu i w służbie edukacji                                           interdyscyplinarnej STEAM
·        Myśl jak inżynier uczenie w działaniu!                                                      Budujemy roboty z SamLabs i BECREO
·        Zaprzyjaźniamy się ze sztuką, inżynier konstruktor i designer
·        Moja pasjonująca przygoda z jęz. angielskim
·        Mam pasję chcę ją rozwijać młody przedsiębiorca
pokonuje bariery
·        Uczę się dwujęzycznie, bo jestem obywatelem Europy.
·        Sztuka prezentacji siebie i swoich pomysłów
6. Cykl 8 innowacyjnych szkoleń po 10 godz. w każdym obszarze:
·        Rozwiń swoją inteligencję inżyniera
i konstruuj wykorzystując LEGO MINDSTORMS EV3
·        TEAM WORK to podstawa realizowania dobrych projektów
Jak go budować i z nim pracować?
·        Stres w szkole to nie problem jak go oswoić
i przekuć na sukces
·        Matematyka w działaniu i w służbie
edukacji interdyscyplinarnej STEAM
·        Myśl jak inżynier uczenie w działaniu!
Budujemy roboty z SamLabs
·        Zaprzyjaźniamy się ze sztuką,
Inżynier konstruktor i designer
·        Mam pasję chcę ją rozwijać
Młody przedsiębiorca pokonuje bariery
·        Sztuka prezentacji siebie i swoich pomysłów
·        Symulacja nowoczesnej lekcji w wykonaniu uczniów.

 

    Nr projektu: POWR.03.01.00-00-TO42/18

Nasze liceum od wielu lat aktywnie współpracuje ze społecznościami działającymi na rzez edukacji. Jedną z takich organizacji jest Edukacja na NOWO, instytucja prężnie zajmująca się m. in. budowaniem społeczności uczącej się. Zespół Edukacji na Nowo z sukcesami upowszechnia i promuje naukę oraz kulturę pracy opartą na współpracy i współodpowiedzialności wyrażającej się w projektach edukacyjnych dających uczniom możliwość pełnego doświadczenia i rozumienia otaczającej ich rzeczywistości. Wymiernym efektem takiej działalności jest  realizacja nowego projektu dla uczniów piastowskiego liceum pod tytułem „Y czy Z”.

Wsparcie realizowane jest również przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie wspólnie z Princeton Language Akademy. Działania odbywają się w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja nowego projektu unijnego