Niedziela, 25 lutego 2024.

Mamy kolejny projekt Eramus!

 

Nasza szkoła weźmie udział w kolejnym dwuletnim międzynarodowym projekcie edukacyjnym koordynowanym przez Wittenborg University of Applied Sciences w Amsterdamie (Holandia). Inny z  kluczowych partnerów pochodzi z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii. Partnerami projektu – szkoły licealne – w których będzie odbywać się eksperyment dydaktyczny pochodzą z Turcji, Portugalii, Rumunii, Litwy oraz Polski. Partner odpowiedzialny za jakość działań pochodzi z Hiszpanii.

 

Celem projektu jest prowadzenie przez uczniów misji naukowych opartych o dostępne dla szkoły zasoby infrastruktury oparte o współpracę w otoczeniu społecznym. Naszym partnerem strategicznym pomagającym nam w realizacji kluczowych misji jest Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Misje projektu oparte są o istotne zaangażowanie młodzieży w naukę przedmiotów ścisłych i technicznych związanych bezpośrednio ze światem nauki i technologią – co jest dostrzegane przez KE za jeden ze strategicznych priorytetów i potrzeb innowacyjnych w edukacji europejskiej.

 

Metodologia otwartego nauczania (Open Science Schooling) okazuje się bardzo atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych form nauczania, oferując młodzieży interesujący i ekscytujący sposób zdobywania wiedzy, otwarty na rozwój ich zainteresowań. Misje odbywają się na bazie stałego i trwałego dostępu do zasobów naukowych w społecznościach lokalnych np. poprzez uniwersytety czy przedsiębiorstwa ale także zasobów globalnych dzięki technologiom cyfrowym. Celowe użycie terminu ekosystem podkreśla żywy i autentyczny kontakt ze społecznością lokalną, angażuje dostępne zasoby i korzystnie wpływa na wzajemne interakcje i relacje między współpracującymi ze sobą podmiotami.

 

W ramach projektu opracowane zostaną praktyczne wskazówki oraz powstaną przykłady dobrych praktyk dla szkół i nauczycieli przedmiotów ścisłych, dotyczące różnych sposobów tworzenia i utrzymywania takich “ekosystemów”.

 

Pomysł projektu jest częściowo oparty na niezwykle cennych doświadczeniach zdobytych podczas 30-miesięcznego projektu Open Science Schooling Erasmus + Schools, koordynowanego przez Uniwersytet Wschodniej Finlandii. Wyciągnięte wnioski są rozwijane w tym projekcie.

 

Kluczowe elementy pracy w projekcie to zatem:

  • budowane ekosystemów w korelacji do uczniowskich misji i możliwie szerokiej społeczności szkół,

  • tworzenie autentycznych zasobów wiedzy, opartych na praktycznym doświadczeniu,

  • tworzenie trwałego i stałego dostępu do podstawowych zasobów związanych z nauką i wykorzystaniem jej zdobyczy,

  • otoczenie społeczne to nie tylko społeczność lokalna, czy regionalna, ale także społeczność naukowa czy społeczność wirtualna,

  • misje uczniowskie muszą dotyczyć różnych rodzajów i poziomów otoczenia społecznego, włączając się w różne części świata nauki,

  • tworzenie ekosystemów jest napędzane przez społeczność szkolną, to szkoły i ich uczniowie są “przedstawicielami zmian” zgodnie z tym czego oczekuje OECD,

 

Rezultaty projektu – poradnik dla szkół i nauczycieli, osobiste doświadczenia uczniów w formie wideo, podstawy do przygotowania szkoleń oraz wytyczne do dalszych badań i doświadczeń opartych o metodologię OSS – nie opierają się na teorii lub abstrakcyjnych założeniach, ale na dynamicznym praktycznym doświadczeniu.


Więcej o projekcie na szkolnej stronie projektu: https://ecosystemsopenscienceschooling.blogspot.com/

Międzynarodowy projekt EKO-SYSTEM OF OPEN SCIENCE SCHOOLING