Piątek, 23 lutego 2024.

14 października 2021 r., we czwartek, odbył się w naszym liceum apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.

Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego. W następnej kolejności zespół uczniów przedstawił krótko historię Komisji nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającej – zwanej powszechnie Komisją Edukacji Narodowej. Był to centralny organ władzy oświatowej, zależny tylko od króla i Sejmu, powołany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Komisja Edukacji Narodowej była pierwszą w Polsce jak i w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty. Przypomniano postacie historyczne działające w Komisji oraz jej dokonania na przestrzeni dwudziestu jeden lat działalności.

 

Zobacz galerię zdjęć

Ślubowanie uczniów klas pierwszych