Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium pt. „JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW I SZKOŁĘ DO PROGRAMU IB DP?”, organizowanym jako działanie upowszechniające rezultaty projektu „Norweski przepis na nauki doświadczalne”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa w ramach Programu Edukacja. Partnerami wydarzenia są Fundacja Edukacja na NOWO oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Do udziału w webinarium zapraszamy nauczycieli przedmiotów doświadczalnych i koordynatorów Matury Międzynarodowej w szkołach już wdrażających program IB, jak również tych, które dopiero przygotowują się do udziału w nim. Zapraszamy również nauczycieli innych przedmiotów z Waszych szkół, którzy są zainteresowani powyższym tematem, a szczególnie nauczycieli matematyki.

Webinarium odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 r. (czwartek) w godz. 14.30-16.30 za pośrednictwem platformy ZOOM. Spotkanie poprowadzi dr hab. Marek Piotrowski, prof. CHAT, od wielu lat zaangażowany w programy Matury Międzynarodowej IB, współpracujący z Fundacją Edukacja na NOWO. 

W związku z powyższym, na prośbę p. prof. M. Piotrowskiego przygotowaliśmy dla Państwa ankietę wstępną, która pozwoli zebrać nam informacje istotne dla optymalnego doboru zagadnień do omówienia podczas webinarium. Wyniki ankiety pomogą nam również w opracowaniu kolejnych działań dla szkół IB we współpracy z partnerami z krajów skandynawskich.

Jednocześnie, ankieta pełni rolę formularza rejestracyjnego do udziału w webinarium – na adresy e-mail podane w ww. ankiecie zostaną przesłane linki do webinarium oraz szczegóły organizacyjne (najpóźniej na 2 dni przed spotkaniem). Link do ankiety / formularza rejestracyjnego: https://forms.office.com/r/Wqy9DQB05V. Ankieta została przygotowana w języku polskim.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 25 maja 2022 r. (środa). W przypadku jakichkolwiek pytań – prosimy o informację zwrotną na ten adres lub bezpośrednio do Elżbiety Piotrowskiej-Gromniak (adres e-mail: egromniak@gmail.com).

WAŻNE! Prosimy o pobranie aplikacji ZOOM przed spotkaniem, co ułatwi logowanie.

Serdecznie zapraszamy!

– Zespół projektu „Norweski przepis…” w LO im. A. Mickiewicza w Piastowie

Zaproszenie na webinarium