Czwartek, 30 maja 2024.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie popularyzującym wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Celem konkursu było m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) poprzez pozalekcyjne aktywności szkoły i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego w tym temacie.
W szkole odbyły się prelekcje na temat: Gospodarka cyrkularna w IT, a także rozpowszechnianie wiedzy o mikroplastiku i jego wpływu na środowisko. Klasy informatyczne zrealizowały zajęcia praktyczne, dzięki czemu uczniowie poszerzyli wiedzę o recykling odpadów elektrycznych. Odbył się konkurs plastyczny promujący wiedzę o obiegu cyrkularnym odpadów.

Zobacz nagranie

Ekocyrkularni