Czwartek, 30 maja 2024.

Maturzyści z klasy IV A, w ramach przygotowań do matury, w czwartek 09 lutego odwiedzili Warszawską Cytadelę i Muzeum Katyńskie oraz AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych).

 

Przypomnienie o miejscach martyrologii polskiej, a przede wszystkim oddanie czci poległym za Naszą wolność, to Nasz obowiązek. Wizyta w AGAD-zie dostarczyła uczniom wielu wrażeń. Niecodziennie można dotknąć dokumentu sprzed prawie tysiąca lat (bulla papieska), oryginału Konstytucji 3 Maja czy przeczytać wpisy w dzienniku na temat uczniów Szkoły Rycerskiej (ciekawe, że przykładali się do nauki podobnie jak nasi uczniowie:) Na koniec rozwinęliśmy dokument z XVII wieku traktat z Imperium Osmańskim.

 

Ps. Mają tam jeszcze jedną zachowaną pieczęć polskiego króla Jana III Sobieskiego.

Zobacz galerię zdjęć

Kolejna lekcja historii w Warszawie