Czwartek, 30 maja 2024.

Drodzy Pierwszoklasiści,
zgodnie z naszą tradycją, w dniach 13 – 15 września 2023 r. wszyscy Uczniowie klas pierwszych, którzy w tym roku rozpoczną naukę w naszym Liceum uczestniczą w trzydniowym wyjeździe integracyjnym. Tym razem nasi nauczyciele będą Wam towarzyszyć we wspólnej zabawie na Mazurach. Program integracji w Olsztynie i okolicach: pobierz
Koszt wycieczki – 620 zł/os
Wpłaty do 25.08.2023r!!!
Jeśli ktoś z Państwa nie dokonał jeszcze wpłaty, można jeszcze to zrobić.
Wpłatę za wycieczkę należy dokonać na konto:
Pekao SA: 27 1240 1822 1111 0010 7800 9915 z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka + klasa + LO Piastów.
Prosimy o wydrukowanie potwierdzenia wpłaty i przekazanie dokumentu wychowawcy klasy na zebraniu informacyjnym we wrześniu.

Wyjazd integracyjny klas pierwszych