Poniedziałek, 17 czerwca 2024.
W dniu 16 listopada br. klasy IId, IIId i IVd pod opieką pani prof. Joanny Piliszek, wybrały się na Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, aby wysłuchać wykładu pt. „O teorii względności najprościej”, ale nie prościej, niż można, który wygłosił dr hab. Ryszard Siegoczyński.

 

Wykładowca w barwny i prosty sposób przedstawił założenia i uwarunkowania Szczególnej Teorii Względności Alberta Einsteina. Uczniowie poznali obowiązującą w nauce zasadę korespondencji, dowiedzieli się o efektach relatywistycznych- skróceniu długości i dylatacji czasu, niejednoczesności zdarzeń i czasoprzestrzeni. Choć na co dzień nie obserwujemy efektów relatywistycznych, to nie znaczy, że ich nie ma. Aby móc je zaobserwować i zmierzyć potrzebne są prędkości bliskie prędkości światła w próżni.
O teorii względności najprościej…