Niedziela, 25 lutego 2024.

28 listopada 2023 r. pani dyrektor Hanna Babikowska i Jego Magnificencja dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH. Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w obecności zastępcy Burmistrza Miasta Piastowa, pani Marii Makowskiej oraz przedstawicieli uczniów z klas IB podpisali umowę patronacką Uczelni nad klasami z programem matury międzynarodowej w naszym Liceum. Patronat odbywa się w ramach programu Klasy Akademickiej SGH.

Udział w programie stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Pozwala także poznać ofertę edukacyjną uczelni oraz ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej. W ramach programu organizowane są dla uczniów indywidualnie dopasowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Odbywają się one na terenie kampusu uczelni lub w szkole, a także online za pośrednictwem aplikacji MS Teams. W ramach programu Klasa Akademicka SGH uczniowie mają także możliwość korzystania z zasobów Biblioteki SGH.

Patronat najlepszej Uczelni ekonomicznej w kraju