Niedziela, 25 lutego 2024.

Tegoroczne święto naszej szkoły obchodziliśmy w dniu 4 grudnia 2023 r. Było to niezwykle podniosłe wydarzenie, w którym uczestniczyła cała społeczność naszego liceum oraz zaproszeni goście, a wśród nich:

  • Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa, pani Maria Makowska
  • Wieloletni Naczelnik Wydziału Ośwaty Miasta Pruszkowa, pani Zofia Wasiota
  • Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Piastowie, pani Aneta Czyż-Pachołek
  • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piastowie pani Monika Kwatek
  • Dyrektor Liceum, pani Hanna Babikowska
  • Koordynator Matury Międzynarodowej, wicedyrektor Liceum, pani Katarzyna Bolesta-Siwek
  • Wicedyrektor Liceum, pani Małgorzata Janowska
  • Nauczyciele naszego LO w tym szczególnie Wychowawcy klas
  • Sztandar Szkoły
  • Uczniowie naszego LO, szczególnie Samorząd Uczniowski

Uroczystość poprowadzili pani profesor Aneta Czyż-Pachołek oraz pan profesor Sebastian Malczewski.

Tego dnia uczniowie naszej szkoły przypomnieli sobie, jak wiele satysfakcji i powodów do dumy daje nam patronat Adama Mickiewicza. W czasie trwania obchodów święta szkoły młodzież każdej z klas przygotowała inscenizację jednego z wybranych dział wielkiego romantyka, a następnie w ramach konkursu zaprezentowała je na forum. Burzliwe obrady jury złagodziły występy laureatów konkursu piosenki obcojęzycznej i pokaz mody andrzejkowej.

Następnie pani Dyrektor Hanna Babikowska pogratulowała i nagrodziła najwybitniejszych uczniów naszej społeczności, którzy zaprezentowali się w niezwykle pokaźnym zespole.

Gratulacjom nie było końca, ponieważ jako kolejni wyróżnieni zostali zwycięzcy szkolnego konkursu ortograficznego.

Tegoroczną nowością obchodów Dnia Patrona był plebiscyt na najbardziej wspierającego nauczyciela, zorganizowany przez samorząd uczniowski naszego liceum. W plebiscycie tym, w gronie najbardziej wspierających nauczycieli znalazły się następujące nazwiska: pani profesor Agata Piotrowska, pan profesor Sebastian Malczewski, pani profesor Ilona Kowalczyk, pan profesor Adam Pielaszek oraz pan profesor Jan Zawitkowski. Wszystkim wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje!!!

Dopełnieniem plebiscytu na najbardziej cenionego nauczyciela było wskazanie najwybitniejszych uczniów naszego liceum. Do zaszczytnego grona wskazano uczniów:

Niemniej jednak wszystko, co miłe i przyjemne dobiega kiedyś końca, tak też i nasza uroczystość. Dziękujemy organizatorom i uczniom za ogromne zaangażowanie. Wszystkim, którzy brali w tej uroczystości czynny udział. Dziękujemy każdemu, kto choć w najmniejszym stopniu przyczynił się i uświetnił blask tego dnia.


Święto Szkoły