Czwartek, 30 maja 2024.

„Zatrzymać Najlepszych”

22 marca 2024 r. nasza społeczność gościła szczególnego gościa, Jego Magnificencję dr hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH, Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektora Instytutu Zarządzania SGH oraz zastępcę przewodniczącego Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN, zastępcę przewodniczącego KRUE oraz przewodniczącego KRUW.  Spotkaniu towarzyszyła też szczególna oprawa. Wizyta odbyła się w ważnym momencie życia naszej szkoły, jakim było rozpoczęcie współpracy z najlepszą uczelnią ekonomiczną w kraju, czyli Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W tym dniu mieliśmy również zaszczyt realizacji spotkania uczniów piastowskich szkół podstawowych z opiekunami (Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie).

Podczas wydarzenia gościliśmy również:
 • Panią Marię Makowską – Zastępcę Burmistrza Miasta Piastowa,
 • Pana Zdzisława Brzezińskiego – Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego (absolwenta naszego LO),
 • Panią Joannę Kaszewską, dyrektora SGH,
 • Pana Andrzeja Jaszczuka, dyrektora SGH,
 • Panią Anetę Czyż-Pachołek – Przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Piastowie (absolwentkę naszego LO),
 • Panią Honoratę Wróblewską – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piastowie,
 • Panią Wandę Przybylak – dyrektora MOK w Piastowie,
 • Pana mecenasa Michała Landowskiego – sekretarza Powiatu Pruszkowskiego,
 • Pana dr hab. Marka Piotrowskiego – prof. ChAT w Warszawie, współpracującego z naszym LO,
 • Panią Urszulę Skrzypczak – dyrektora SP nr 1 w Piastowie,
 • Panią Agnieszkę Krawczyk – dyrektora SP nr 2 w Piastowie,
 • Pana Marka Śrębowatego – dyrektora SP nr 2 w Pruszkowie,
 • Panią Ewę Nowacką – dyrektora SP nr 5 w Piastowie,
 • Pana Jarosława Stolarskiego – dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie
 • Panią Katarzynę Bolestę-Siwek – wicedyrektora i koordynatora IB,
 • Panią Małgorzatę Janowską – wicedyrektora LO,
 • Panią Ewelinę Siwak – wiceprzewodniczącą Rady Rodziców naszego LO,
 • Uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców.

Na początku Pani dyrektor przywitała zebranych: zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców, pozostałych pracowników szkoły oraz uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.
W programie spotkania zaplanowano m. in.: wystąpienia zaproszonych gości, debatę ekonomiczną z udziałem Jego Magnificencji dr hab. Piotra Wachowiaka oraz zwiedzanie budynku szkoły.

W początkowej części spotkania głos zabrali kolejno nasi dostojni goście:
 • Pani Maria Makowska – Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa,
 • Jego Magnificencja dr hab. Piotr Wachowiak – prof. SGH, Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Pan dr hab. Marek Piotrowski – prof. ChAT w Warszawie.

Podczas spotkania uhonorowano wyróżniających przedstawicieli Organu Prowadzącego Liceum, pracowników i współpracowników szkoły. Wszystkim wyróżnionym wręczono kwiaty i podziękowania. Była to okazja do podziękowania za pomoc w budowaniu w naszej szkole strategii nastawionej na atrakcyjną ofertę kształcenia  i wysoką jakość edukacji.
 Dyrektor Liceum pani Hanna Babikowska i Samorząd Uczniowski podziękowali m. in.:
 1. Panu Grzegorzowi Szuplewskiemu, Burmistrzowi Miasta Piastowa, za działania na rzecz społeczności licealnej w Piastowie,
 2. Pani Katarzynie Wąsińskiej-Jano, Dyrektorowi Centrum Usług Oświatowych w Piastowie, za wsparcie organizacyjne działań oświatowych,
 3. Pani Marii Makowskiej za ogromne zaangażowanie w działaniach na rzecz naszej społeczności,
 4. Panu Zdzisławowi Brzezińskiemu za współpracę z naszym LO i doradztwo w zakresie Fundacji Horyzonty Edukacji,
 5. Pani Anecie Czyż-Pachołek, przewodniczącej Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Piastowie, za aktywne wsparcie na rzecz szkoły,
 6. Pani Wandzie Przybylak, Dyrektorowi MOK w Piastowie, za otwartość na potrzeby kulturalne naszej społeczności,
 7. Panu dr hab. Markowi Piotrowskiemu, prof. ChAT w Warszawie, za współpracę z naszym LO, szczególnie w zakresie realizacji Matury Międzynarodowej,
 8. Pani Koordynator Katarzynie Boleście-Siwek za aktywne działania podejmowane na rzecz naszego LO,
 9. Pani Wicedyrektor Małgorzacie Janowskiej za nadzór pedagogiczny i inne działania podejmowane na rzecz naszego LO,
 10. Pani Ewelinie Siwak za wsparcie Rady Rodziców na rzecz społeczności szkolnej.

 

W imieniu młodzieży podziękował wszystkim Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Julian Niedbała i Malina Łęgowiak. Ważnym punktem spotkania była debata ekonomiczna pt.:„Zatrzymać najlepszych”. Moderatorami dyskusji byli uczniowie z klas drugich: Politechnicznej PW i Akademickiej SGH. Dyskutowano m. in. na temat efektywnego inwestowania i podejmowania decyzji finansowych oraz przyszłego kształcenia się na kierunkach ekonomicznych (szczególne w aspekcie SGH w Warszawie).

 

Podczas spotkania wskazywano jak ważna jest dobrej jakości edukacja. Podkreślano też wagę  wykonywania zawodu z pasją. Po ukończeniu kształcenia z mocnym akcentem na doskonałą znajomość języków obcych uczniowie mają szeroką możliwość kontynuowania edukacji zarówno na naszych polskich uczelniach jak i najlepszych uczelniach zagranicznych.

Drodzy Uczniowie, pozyskujcie taką wiedzę a po skończeniu szkoły realizujcie swoje pasje na polskim rynku pracy!

Naprawdę warto!

Zobacz galerię
Wizyta Jego Magnificencji dr hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH, Rektora Szkoły Głównej Handlowej