Czwartek, 30 maja 2024.

  

   Tegoroczne egzaminy maturalne w naszym liceum przeprowadzane są od 7 do 24 maja. Absolwenci obowiązkowo zdają egzamin z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, minimum jednego wybranego przedmiotu w zakresie rozszerzonym oraz egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. 
Każdego dnia przeprowadzane są dwie pisemne sesje egzaminacyjne: pierwsza  o godz. 9:00 i druga o 14:00. Ostatniego dnia nasi Absolwenci będą zdawali egzaminy maturalne z różnych przedmiotów w języku angielskim.

Zobacz wykaz przyborów na maturę

Uwaga!

Rzeczy osobiste, które nie mogą być wniesione na salę egzaminacyjną  pozostawiamy w szafkach szatniowych. Na egzamin maturalny możemy wnosić przybory wg powyższych tabel, dokument tożsamości ze zdjęciem (najlepiej dowód osobisty) oraz ewentualnie leki lub sprzęt medyczny zgodny ze złożonym wcześniej zaświadczeniem lekarskim. Na egzamin nie wnosimy kluczyków do samochodu, smartwatcha, smartbanda, telefonów i innego sprzętu elektronicznego (sprawdźmy kieszenie przed wejściem do sali). Samo wniesienie takiego sprzętu powoduje unieważnienie matury.

Z uwagi na dużą ilość  zdających oraz czynności organizacyjne poprzedzające egzamin, prosimy wszystkich zdających o przybycie na maturę minimum 30 minut przed godziną wskazaną w harmonogramie.

W   dniach 7 i 8 maja 2024 r. na egzaminy maturalne wchodzimy wejściem C i D (od strony parkingu):

W pozostałe dni na egzaminy wchodzimy wejściem A (od strony poczty). 

Życzymy Państwu zdrowia na ten niezwykły czas i wysokich wyników na egzaminie!

Drodzy Absolwenci, pamiętajcie o odpoczynku przed egzaminem!

Powodzenia!

 

Egzamin dojrzałości