Czwartek, 30 maja 2024.

W etapie finałowym Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic” klasa 1e1 zajęła 3 miejsce w województwie mazowieckim i 10 w Polsce. Klasa 1d uplasowała się na 6 miejscu w województwie i 19 w Polsce, klasa 1c – odpowiednio zajęło 14 i 33 miejsce.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom! Ich wysiłek i determinacja są godne uznania, a rezultaty konkursu stanowią potwierdzenie ich talentu i zaangażowania w rozwijanie umiejętności i pasji matematycznej.

W Naszym Liceum, 5 marca 2024, została przeprowadzona XXXV edycja Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières”. Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy.
Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. W 2024 roku wzięło w nim udział 246 klas szkół średnich z całej Polski.

Celem konkursu „Mathématiques Sans Frontières” jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi. W konkursie udział biorą całe klasy. Konkurs ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

Tematyka zadań obejmuje różne działy matematyki i uwzględnia jej korelację z innymi przedmiotami nauczania szkolnego. Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym. Do rozwiązania niektórych zadań potrzebna jest odpowiednio rozwinięta wyobraźnia przestrzenna i sprawność manualna (konstruowanie, wycinanie, naklejanie różnych figur płaskich w celu tworzenia z nich nowych konfiguracji, budowanie modeli brył o zadanych własnościach, itp.).

Sukcesy w konkursie Matematyka bez Granic