Poniedziałek, 17 czerwca 2024.
Serdeczne podziękowania za udział w spotkaniu z uczniami naszego Liceum składamy Panu Profesorowi Janowi Majchrowskiemu. Nasz dzisiejszy gość jest synem pisarza Stefana Majchrowskiego, rotmistrza kawalerii II RP, wybitnym prawnikiem i politologiem, profesorem UW. Był m.in. współautorem solidarnościowego projektu Konstytucji RP, podsekretarzem stanu w MSWiA, delegatem Rządu ds. reformy ustrojowej, wojewodą lubuskim, członkiem Kolegium NIK, sędzią SN a obecnie jest członkiem Trybunału Stanu. Kilkugodzinne spotkanie z naszymi uczniami było doskonałą lekcją najnowszej historii, lekcją patriotyzmu i budowania priorytetów w planowaniu własnej kariery zawodowej. Wielka wiedza, dorobek zawodowy i postawa etyczna spotkały się z niezwykłym uznaniem naszych uczniów. Jeszcze raz dziękujemy!
Wspaniała lekcja historii