Niedziela, 16 czerwca 2024.

28 maja uczniowie klas 3B oraz 2A, pod opieką swojej polonistki i pani pedagog, mieli okazję odwiedzić Muzeum Romantyzmu oraz Zespół Pałacowo-Parkowy w Opinogórze, a także Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie.

Uczniowie zwiedzili pałac, w którym rezydował Zygmunt Krasiński, jeden z wieszczy romantycznych, oraz poznali historię jego rodu. Udali się do powozowni i kościoła, w podziemiach którego znajdowały się krypty skrywające szczątki rodziny Krasińskich. Młodzież zwiedziła też dworek Aleksandra Świętochowskiego, tzw. Krzewnię, oraz niewielki, lecz za to klimatyczny, dworek szlachecki z przełomu XIX i XX wieku w Gołotczyźnie. Udało się także zobaczyć zamek z przełomu XIV i XV wieku zbudowany przez księcia mazowieckiego Janusza I Starszego w Ciechanowie.

Wycieczka bardzo udana.

Romantyzm i pozytywizm