Poniedziałek, 17 czerwca 2024.


Serdecznie gratulujemy Marii Ścibisz z klasy II E (międzynarodowej) sukcesu w konkursie organizowanym przez BAS Stowarzyszenie Absolwentów Brytyjskich Uniwersytetów w Polsce!

British Alumni Society – Stowarzyszenie absolwentów uniwersytetów brytyjskich działające pod opieką Ambasady Brytyjskiej i British Council. prowadzi program stypendialny dla uzdolnionych polskich licealistów. Mogą oni uzyskać pełne dwuletnie zakończone matura stypendium w angielskich szkołach z internatem. Partnerem BAS w kwalifikacji stypendialnej jest Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN, Oxford University Press oraz Oxford and Cambridge Society Poland.

Stypendium brytyjskie dla naszej uczennicy!