Niedziela, 16 czerwca 2024.
Do sprawdzianu kompetencji językowych muszą przystąpić wszyscy uczniowie zainteresowani podjęciem kształcenia w klasach dwujęzycznych i klasie międzynarodowej!
Wynik testu brany jest pod uwagę w rekrutacji do oddziałów:
1A – Architektoniczny PW,
1C – Akademicki UKSW biologiczno-chemiczny (grupa dwujęzyczna),
1D – Politechniczny PW matematyczno-fizyczno/geograficzny
1E – Akademicka SGH matura międzynarodowa IB DP.
Na sprawdzian należy zabrać ze sobą:
  • ważną legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem poświadczający tożsamość piszącego,
  • 2 długopisy – czarny lub niebieski wkład,
  • dodatkowo można mieć ze sobą małą butelkę wody niegazowanej  i paczkę chusteczek higienicznych.
19 czerwca 2024 roku, godz.15:00 – termin drugi (dla kandydatów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych przez ich rodziców nie mogą przystąpić do egzaminu w terminie głównym).
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z innych szkół nie są uwzględniane  w rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. A. Mickiewicza w Piastowie.
Kandydatów zapraszamy do szkoły na 30 minut przed rozpoczęciem sprawdzianu.
Test kompetencji dla wszystkich kandydatów trwa 60 minut i jest oceniany w skali:  0- 20 punktów.
W dalszej rekrutacji udział biorą kandydaci, którzy uzyskali:
  • co najmniej 70% w rekrutacji do klasy przygotowującej do programu Matury Międzynarodowej IB DP
  • co najmniej 60% w rekrutacji do klas dwujęzycznych
Wynik testu przeliczany jest na przedziały punktowe od 0-20 punktów. WYNIKI TESTU pisanego w dniu 5 czerwca zostaną wywieszone w Liceum/udostępnione w systemie rekrutacyjnym najpóźniej 14.06 do godz.15:00
 
UWAGA!
*Uczniowie posiadający zaświadczenie z poradni PP przynoszą w dniu egzaminu oryginał zaświadczenia o dostosowaniach w celu okazania go osobie nadzorującej test kompetencji w danej sali. Osoba nadzorująca zaznacza na teście kompetencji dostosowanie warunków  sprawdzania pracy. Błędy ortograficzne w tych przypadkach nie obniżają punktacji kandydata.
Zaświadczenie z poradni nie uprawnia do wydłużenia czasu pisania testu kompetencji!
DOJAZD
*W przypadku dowozu autem dziecka na test kompetencji informujemy o robotach drogowych przed wejściem głównym do budynku Liceum (trudności z parkowaniem). Rekomendujemy w tym dniu wjazd na parking przy Liceum przez teren MOSiR ul. Al. Tysiąclecia 1.
Test kompetencji – 19 czerwca

Komentarz do “Test kompetencji – 19 czerwca

Komentowanie wyłączone