Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie zaprasza uczniów klas ósmych do udziału w rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2024/25.

Etap I – rekrutacja elektroniczna (ZAKOŃCZONY)

 • Do 29 maja 2024 do godz. 15:00 uczniowie klas ósmych szkół podstawowych uczestniczą w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W tym roku do naszego LO rejestrujecie się Państwo w elektronicznym systemie rekrutacji: https://rekrutacja.lopiastow.pl/

 • Wszelkie niezbędne informacje podawane są na stronie liceum: https://www.lopiastow.pl/ w zakładce „Dla kandydatów”.

Etap II – sprawdzian kompetencji językowych

 • Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego. 05.06 – pierwszy termin oraz 19.06 – drugi termin.  Szczegóły zobacz

 • Uwaga! Sprawdziany do klas dwujęzycznych przeprowadzone będą z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. Prosimy kandydatów do klas dwujęzycznych i oddziału międzynarodowego o zachowywanie wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych analogicznie, jak na Egzaminie Ósmoklasisty.  Sprawdzian odbędzie się na terenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2A i przeprowadzany będzie jedynie w formie pisemnej.

 • Do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 – ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego.

 • 19 czerwca – dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie (z przyczyn niezależnych od siebie).

 • Do 2 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego, którzy przystąpili do sprawdzianu w drugim terminie.

Etap III – Złożenie kopii dokumentacji

 • Od 3 lipca r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

 • 19 lipca 2024 r. – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Etap IV – Złożenie oryginałów dokumentacji

 • Od 19 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r.  do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty (jeśli nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku) i uzupełnionego oświadczenia woli (zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej).

 • 25 lipca 2024 r. – do godz. 15.00 – podanie do wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Życzymy powodzenia w rekrutacji do naszego Liceum!

Niezbędne informacje znajdziesz na stronie: https://www.lopiastow.pl/informacje/

Zapraszamy do LO – rekrutacja trwa!