Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

Harmonogram egzaminów sierpień

matematyka 28.08.2023 r. godzina 09.00

chemia – 28.08.2023 r. godzina 09.00

biologia – 29.08.2023r. godzina 09.00

polski 30.08.2023 r. godzina 08.00

Egzamin poprawkowy z każdego przedmiotu składa się z części pisemnej i ustnej.