Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

Matura 2024

W 2024 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 • dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

 1. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
 2. egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
 • oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

 1. egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

 • Aby otrzymać świadectwo w 2024 r., należy:‎

 1. przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).
 • W 2023 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 3., nie musi przystąpić absolwent:

 1. który przystępuje do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 2. 4-letniego technikum (z lat 2006-2023) albo
 3. branżowej szkoły II stopnia (z roku 2022 albo 2023), który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum.

Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego?

W 2024 r. – oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – absolwent może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych, przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym. Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎ W części pisemnej:‎

 1. biologia (na poziomie rozszerzonym)
 2. chemia (na poziomie rozszerzonym)
 3. filozofia (na poziomie rozszerzonym)
 4. fizyka (na poziomie rozszerzonym)
 5. geografia (na poziomie rozszerzonym)
 6. historia (na poziomie rozszerzonym)
 7. historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)
 8. historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)
 9. informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 10. język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 11. język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 12. język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 13. język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 14. język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 15. język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 16. język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)
 17. język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 18. język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 19. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 20. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 21. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)
 22. język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)
 23. język polski (na poziomie rozszerzonym)
 24. matematyka (na poziomie rozszerzonym)
 25. wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

Do pobrania:

Egzamin maturalny w roku 2024 – prezentacja o najważniejszych zmianach

Materiały dodatkowe

Formularze przydatne dla zdających

Załącznik 1a Deklaracja A 2024

Informatory 2024

W roku 2023 i 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera m.in. spis wiadomości i umiejętności określonych w rozporządzeniu ministra Edukacji i Nauki o wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących w 2023 i 2024 r. ORAZ informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 r.

Arkusze

Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego 2024

Dostosowania Matura 2024

Przybory Matura 2024

Informacja o egzaminie z informatyki – Matura 2023

Egzamin ustny z j. polskiego – pytania

Egzamin ustny z j. polskiego – aneks