Czwartek, 30 maja 2024.

Bieżące działania w ramach akcji „Partnerstwo w Biznesie”

Od 2016r. uczniowie LO im. A. Mickiewicza w Piastowie uczestniczą w innowacyjnym projekcie pt. „Partnerstwo w Biznesie”. Młodzież uczy się, uzupełniając wiedzę przez szkolenia, warsztaty i wizyty robocze na wydziałach produkcyjnych firm zaprzyjaźnionych  ze szkołą.

W podstawie programowej nauczania na poziomie liceum są elementy, które wymagają wsparcia praktycznego. Nauka przez praktykę umożliwia uczniom łatwiejsze i szybsze przyswajanie treści programowych i motywuje ich do nauki, zwłaszcza na kierunkach ścisłych.

  • Przykładem takiego wsparcia są wizyty w zakładzie ZAP Sznajder Batterien S.A. Dzięki wizytom w firmie młodzież z klas biologiczno-chemicznych uczy się elektrochemii przez praktykę. Uczniowie nie tylko poznają proces produkcji baterii i akumulatorów, ale też widzą szczegóły budowy i działania tych urządzeń.

  • Klasy o profilach ścisłych mają też wsparcie ze strony firmy Topsil sp. z o.o., światowego lidera w produkcji silikonów i elastomerów termoplastycznych. Dzięki szkoleniom prowadzonym osobiście przez prezesa firmy i zajęciom na terenie hali produkcyjnej młodzież poznała praktyczne zastosowanie procesów polimeryzacji w przemyśle i gospodarce człowieka. Uczniowie zapoznali się z przetwarzaniem polimerów za pomocą dwóch głównych technologii: wtrysku i wytłaczania. Licealiści mieli okazję poznać wszystkie szczegóły produkcji narzędzi do linii produkcyjnych, w tym form do wtrysku ciekłego silikonu – najbardziej skomplikowanej i zaawansowanej technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych. Firma wywodząca się z Ursusa nie tylko wzbogaciła wiedzę młodych ludzi, ale wykazała się dużą hojnością. Właściciele zafundowali uczniom liceum lekcję historii i sztuki oraz posiłki podczas wycieczki do Pałacu w Radziejowicach. W spotkaniach studyjnych z szefami firm uczniowie poznają też złożony  proces powstawania i rozwoju przedsiębiorstw z naszego rejonu. Młodzież dostrzega, jak wiele polskich firm doskonale radzi sobie na trudnym rynku europejskim i światowym. Jest to niezwykle cenna lekcja przedsiębiorczości dla młodych ludzi.

  • Piastowskie firmy wspierają też wewnętrzną działalność szkoły. Wywodzący się z Piastowa Multidekor sp. z o.o. towarzyszy szkole podczas konkursów, oceniając merytoryczne prace i fundując nagrody dla uczniów.

  • Część firm nie ogranicza swojego wsparcia do obszaru dydaktycznego. Przykładem tego jest zaprzyjaźniona z liceum firma reklamowa Ewros Sp. z o.o..  Projektanci z tej firmy wykonali  projekt wnętrza sklepiku szkolnego  i po akceptacji przez uczniów zajęli się jego realizacją. Firma podjęła  się nie tylko realizacji  wystroju wnętrza ale też jego umeblowaniem.
  • Drugim partnerem w tym przedsięwzięciu była  Pracownia Cukiernicza Olczak i Syn, która doposażyła wnętrze w lady chłodnicze i chłodziarko-zamrażarki.  Działalność tych instytucji miała  na celu wsparcie naszych uczniów w ich samorządowej działalności. Dzięki takiej pomocy uczniowie mogą z powodzeniem prowadzić samodzielnie sklepik szkolny, spełniając wszystkie wymagania sanitarne i mając wokół siebie piękny wystrój wnętrza. Prowadząc taką działalność uczą się podstaw przedsiębiorczości w praktyce. Przed rozpoczęciem działalności spółdzielni wybrali władze, przygotowali statut, zrobili badania sanitarne do prowadzenia sklepiku i zdobyli wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentów księgowych. Sami dokonują zamówień, dokonują wyboru dostawcy, monitorują daty ważności produktów, poznają podstawy marketingu i rozliczają faktury.

 

  • Uczniowie liceum założyli Ośrodek Badań Opinii Publicznej, który ma dostarczyć wiedzy im umiejętności z zakresu przeprowadzania i analizy badań statystycznych. W prowadzeniu działalności gospodarczej niezwykle ważne jest badanie rynku, zarówno w ocenie funkcjonowania i planowania rozwoju firmy a także w pracach nad wprowadzaniem nowego produktu na rynek. W projekcie wspiera uczniów Urząd Statystyczny w Warszawie. Wiedza z zakresu Statystyki jest zdobywana podczas wielu szkoleń i przy tworzeniu, przeprowadzaniu badań a następnie przygotowywaniu danych uzyskiwanych z ankiet. Dużym projektem w ramach tej działalności było przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Piastowa, dotyczących oceny jakości życzą w mieście i ich oczekiwań na najbliższe lata. Badania przeprowadziła młodzież liceum dla Urzędu Miasta w Piastowie.

  • Od nowego roku szkolnego przedsiębiorczość w szkole będzie wspierał projekt unijny. Szkoła złożyła wniosek dla swojej placówki oraz Gimnazjum nr 2 w Piastowie i uzyskała dofinansowanie. W projekcie zbudowana zostanie grywalizacyjna platforma edukacyjna z zakresu wspierania przedsiębiorczości, z której będą mogły korzystać wszystkie piastowskie placówki. Do takiej działalności zostanie zakupiony pełny sprzęt komputerowy. W każdej ze szkół powstaną nowoczesne pracownie: informatyczne, matematyczne i językowe. Uczniowie wezmą udział w kursach komputerowych, językowych i informatycznych zakończonych procesem walidacji i certyfikacji. Dzięki programowi powstanie nowoczesna infrastruktura sieciowo-usługowa, zabezpieczony zostanie nieograniczony dostęp do internetu. Uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach przygotowujących do egzaminów zewnętrznych z matematyki, informatyki i języka angielskiego oraz w zajęciach z grafiki komputerowej. Przeprowadzone zostanie również wiele warsztatów z kompetencji społecznych dla uczniów.

sp5

Prezentacja sklepiku szkolnego

image description

 

Galeria zdjęć

 

Print

Galeria zdjęć

sp6

sp8

sp3

LOGO Creative