Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

Realizujemy projekt: „SZKOŁA W ZMIANIE”

Celem projektu jest:

 • Stworzenie atrakcyjnego programu oferowanego przez szkołę;
 • Wdrożenie programu ukierunkowanego na uruchomienie licealnych klas dwujęzycznych;
 • Wdrożenie programu podnoszącego kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii komunikacyjno-komputerowych(TIK);
 • Uzyskanie bardzo wysokich wyników nauczania w liceum.

Harmonogram realizacji projektu:

 1. Spotkania z lokalnym biznesem i lokalną społecznością zainteresowaną wprowadzeniem projektu na terenie gminy Piastów,
 2. Szkolenia dla rodziców w ramach projektu szkoła w zmianie,
 3. Szkolenia wspierające kadrę nauczycielską i młodzież licealną w celu przygotowania ich do zmiany,
 4. Szkolenia językowe dla nauczycieli,
 5. Szkolenie nauczycieli z metodyki nauczania zintegrowanego (CLIL) przygotowującego do prowadzenia zajęć przedmiotowych z szerokimi elementami języka angielskiego,
 6. Udział biznesu i środowisk wspierających lokalnie Liceum w Piastowie,
 7. Utworzenie klasy dwujęzycznej, dodatkowe godziny jęz. angielskiego dla tej klasy,
 8. Wprowadzenie elementów jęz. angielskiego do programu dwóch przedmiotów: biologii, chemii lub geografii,
 9. Szkolenia i mentoring wspierający zmianę (coaching) dla uczniów i rodziców,
 10. Szkolenia dla nauczycieli z kompetencji e-nauczyciela,
 11. Certyfikację językową nauczycieli i uczniów,
 12. Szkolenia dla nauczycieli z Khan Academy.
 13. Realizację programu podnoszącego kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii TIK
 14. Doskonalenie kompetencji kluczowych, wspierających rozwój osobisty przez:
  – włączanie w życie społeczne,
  – aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia,
  – doskonalenie porozumiewania siê w języku ojczystym,
  – porozumiewanie się w językach obcych,
  – kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
  – kompetencje informatyczne,
  – umiejętność uczenia się,
  – kompetencje społeczne i obywatelskie,
  – inicjatywność i przedsiębiorczość,
  – świadomość i ekspresję kulturalną.
 15. Korzyści dla uczniów:
  – certyfikaty językowe i TIK
  – weryfikowanie wiedzy poprzez dostosowane elektroniczne narzędzia
  – wzrost kompetencji z zakresu TIK przez wsparcie technologiczne, którego źródłem będą trenerzy związani z Apple, Microsoft i PAN
  – podejmowanie współpracy z lokalnym biznesem, lokalną społecznością i rozwój lokalnej przedsiębiorczości
  – udział w szkoleniach i konferencjach umożliwiających rozwój osobisty:

  • feedback
  • action learning
  • podejście coachingowe
  • lean i inne