Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

  • Wybór opiekuna

Dziękuję Wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach na opiekuna Samorządu Uczniowskiego, obdarzając ogromnym zaufaniem. Mam nadzieję, że uda mi się sprostać Waszym oczekiwaniom. Jest to bardzo ważna i odpowiedzialna misja, ponieważ samorządność, jako jedna z ważniejszych kompetencji obywatelskich, daje możliwość współdecydowania o wspólnocie jaką jest szkoła. To właśnie szkoła jest doskonałym miejscem do pobudzania u uczniów aktywności na rzecz całej społeczności. Demokracja jest w szkole niezwykle istotną sprawą, przede wszystkim dlatego, że szkoła jest miejscem, gdzie młodzież uczy się żyć w społeczeństwie. Młodzi ludzie muszą znaleźć miejsce wśród rówieśników, współpracowników  i pracowników liceum,  jako odpowiedzialni, oddani obywatele, którzy szanują innych. Z tego względu szkoła spełnia funkcję wpajania demokratycznych postaw i wartości.

  • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik)

Głosowania odbędą się w formie zdalnej przez MS Teams. Wybory zostaną poprzedzone kampanią wyborczą. Każdy zespół klasowy zgłosił 2 przedstawicieli, więc w wyborach weźmie udział 24 uczniów z klas pierwszych i drugich.

 

  • Kandydaci:

klasa 1A: Zuzanna Kurkowska i Zbigniew Sajnaga
klasa 1B: Łukasz Szkolniak i Jakub Wrzodak
klasa 1C: Maciej Piechociński i Julia Cichocka
klasa 1D: Nadia Sierańska i Wiktoria Piechowiak
klasa 2Ap: Julia Zwierzchowska i Julia Dancewicz
klasa 2Bp: Klara Alberska i Szymon Mazurczak
klasa 2Cp: Tobiasz Korzybski i Martyna Gryga
klasa 2Dp: Dominik Marczak i Patrycja Paszkowska
klasa 2Ep: Karolina Tańska i Franciszek Madej
Klasa 2Ag: Justyna Panasiuk i Joanna Matysiak
klasa 2Cg: GabrielaWojtasiak i Alicja Skalska
klasa 2Dg: Maciej Sobstel i Karol Orzechowski

  • Terminarz wyborczy:

1. Do 13 kwietnia 2021 r. Kandydaci wykonują w formie on-line prezentację/plakat przedstawiające program wyborczy i krótką charakterystykę własnej osoby. Prace proszę przesłać do mnie przez MS Teams, następnie będą zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły oraz na szkolnym fb.
2. W dniu 19 kwietnia 2021 r. odbędą się wybory w formie zdalnej przez MS Teams.
3. Informacja z linkiem do ankiety wyborczej zostanie przekazana przez e-Dziennik Librus w dniu wyborów.
4. 21 kwietnia 2021 r. zostaną ogłoszone i zamieszczone na stronie internetowej szkoły wyniki
e-Wyborów.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Monika Kwatek