Piątek, 29 września 2023.

1 grudnia 2017 r. odbyła się wycieczka szkolna do Muzeum Narodowego w Warszawie. Do miejsca dotarliśmy komunikacją miejską około godziny dwunastej.  Uczniowie klasy 1A i 1C pod opieką pani Jolanty Gąsiewskiej i pani Ewy Krzemińskiej zwiedzali narodową instytucję kultury. Celem naszej podróży było poszerzanie wiedzy z zakresu Biblii w malarstwie oraz kultury i sztuki średniowiecznej. Przez pierwszą część wycieczki towarzyszyła nam przewodniczka, która poprowadziła lekcję muzealną. Omawiając kolejne dzieła sztuki,  pomogła nam m.in. zrozumieć alegoryczny  sens obrazów. Poznaliśmy także  gotycki poliptyk z Pruszcza Gdańskiego, którego powstanie szacuje się na pierwszą połowę 16 w.  Nastawa ołtarzowa przedstawiała scenę ukrzyżowania Jezusa i dwóch łotrów: dobrego i złego.  W średniowieczu częstym zjawiskiem była prezentacja Chrystusa jako Boga i człowieka. Omawialiśmy obraz pt.  ,,Gniew Saula na Dawida” z XIX w., którego autorem jest Antoni Brodowski. To przykład sztuki klasycystycznej. Następnie przewodniczka zaprowadziła nas do płaskorzeźby Jana Szczepkowskiego pt.  ,,Kapliczka Bożego Narodzenia”. Na płaszczyźnie widniały sceny pasterzy i trzech królów. W narożnikach znaleźli się aniołowie grający na instrumentach. W tym dziele sztuki można było dostrzec inspirację kubizmem. Następnym punktem naszej wycieczki było indywidualne zwiedzanie galerii sztuki średniowiecznej. W tym miejscu moją szczególną uwagę zwrócił fakt, że nieodłącznym elementem sztuki wieków średnich jest nawiązanie do chrześcijaństwa. Na obrazach często dostrzegamy odzwierciedlenie przypowieści z Pisma Świętego, lecz nie zawsze to odzwierciedlenie jest realne. Czasem zdarza się, że autor sam dopowiada historię albo delikatnie zmienia przebieg zdarzeń. Zauważyłam również, że sztuka średniowieczna jest przeskalowana, bardzo często proporcje nie są zachowane. Dzieła z pierwszej połowy epoki  są skromne, najczęściej stworzone z drewna, na obrazach z drugiej połowy wieków średnich  spostrzegam przepych i blask, wiele elementów wykonano wtedy ze złota lub srebra.
Średniowiecze po tej wycieczce zaczęło wydawać mi się dużo bardziej interesujące niż dotychczas. Po lekcji muzealnej pozyskałam wiele informacji o kulturze epoki, ale również odświeżyłam wiedzę  biblijną.

Emilia Parzydło, klasa 1a

Galeria zdjęć

Zajęcia w Muzeum Narodowym w Warszawie