Czwartek, 30 maja 2024.

 

Logo Szkoły

Kwota dofinansowania: 135 811,62 PLN, obejmuje dofinansowanie w proporcji 82,52% budżetu środków europejskich i 17,48% środków budżetu krajowego.

„Angielski zmienia zasady gry!” szkolenie kadry pedagogicznej
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, projekt dofinansowany przez Unię Europejską

Nazwa instytucji: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie
Czas trwania: 18 miesięcy
Data rozpoczęcia: 2023-12-11
Data zakończenia: 2025-06-10
Liczba uczestników: 16

Cele:

  • przeszkolenie językowe nauczycieli w kierunku pracy w oddziałach dwujęzycznych oraz w oddziale międzynarodowym (matura IB),
  • zwiększenie konkurencyjności nauczycieli na rynku pracy,
  • poprawa umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim,
  • niwelowanie różnic w poziomie wiedzy, umiejętności i kompetencji, zapewnienie możliwości rozwoju osobistego i możliwości uczenia się za granicą,
  • wspieranie umiędzynarodowienia, podniesienia kwalifikacji – realizacja głównych celów polityki unijnej: włączenia społecznego i wspierania różnorodności z wykorzystaniem edukacji cyfrowej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Angielski zmienia zasady gry!” 2023-1-PL01-KA122-SCH-000126262 realizowanym przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie

Pobierz  • WARSZTATY Z NATIVE SPEAKEREM DLA NAUCZYCIELI


Previous Image
Next Image

info heading

info content20 marca 2024r na zaproszenie wicedyrektor i koordynatora projektu p. Katarzyny Bolesta-Siwek przybył do szkoły p. Paul Finnerty, native speaker, który m.in. przeprowadził warsztaty językowe dla potencjalnych uczestników projektu- nauczycieli z naszego Liceum. Spotkanie umożliwiło nauczycielom także zapoznanie się bliżej z realiami planowanego kursu, które odbędzie się w szkole Atlas Language School w Dublinie, Irlandia w czerwcu 2024r (24-28.06). Dziękujemy za wizytę w Piastowie!


zdjęcia z wizyty w Liceum:

 wzmianka o projekcie w kwietniowym newletterze ATLAS Language School:

o naszym spotkaniu w kwietniowym newsletterze: https://atlaslanguageschool.com/springing-into-action-erasmus-news-and-updates-for-april/

 

Wyniki naboru na wyjazd czerwcowy 06.2024r. (uczestnicy pierwszej mobilności):

1.p.Katarzyna Sperkowska

2. p.Aneta Czyż-Pachołek

3. p.Joanna Piliszek

4. p.Bogumiła Karczewska

5. p.Jolanta Sobczak

6.p.Franciszek Malczewski

7.p.Paweł Jarosz