Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI – KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW LICEUM I GIMNAZJUM W PIASTOWIE

     Nasze LO napisało projekt, uzyskało dofinansowanie i zrealizowało projekt konkursowy współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach działań Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 pt. „Szkoły przyszłości – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Liceum i Gimnazjum w Piastowie”. Liderem projektu było Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. A. Mickiewicza. W działaniach projektowych uczestniczyło na zaproszenie również Gimnazjum nr 2 im Bohaterów Powstania Warszawskiego w Piastowie.

     Głównym celem projektu było wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy, urządzenia umożliwiające nieograniczony dostęp do internetu(rozbudowa szkolnych sieci wifi o elementy nowoczesnej infrastruktury sieciowo-usługowej), tablice interaktywne i inne pomoce dydaktyczne oraz intensywny rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół, w okresie 01.08 2017r.-31.07.2019r. Wartość projektu przekroczyła 1.4 mln zł. W ramach projektu została opracowana, wdrożona i utrzymana platforma edukacyjna   wspierająca naukę przedsiębiorczości  i kompetencji młodzieży niezwykle przydatnych na rynku pracy. Z platformy edukacyjnej mogą bezpłatnie korzystać pozostałe szkoły z rejonu Piastowa. Szczególny nacisk został położony na nowoczesne wyposażenie w multimedia szkolnych pracowni: językowych, matematycznych i informatycznych. Uczniowie  i nauczyciele mają nieograniczony dostęp do szerokopasmowego  internetu  o wysokiej przepustowości w całej szkole. Dzięki działaniom projektowym zostanie zrealizowana duża ilość dodatkowych zajęć z matematyki, grafiki komputerowej oraz  j. angielskiego dla uczniów oraz kółek przedsiębiorczości i grafiki komputerowej. Młodzież podczas trwania projektu uczestniczyła w kursach z j. angielskiego i informatyki zakończonych procesem walidacji i zdaniem międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnego Rady Europy. Podczas szkoleń nastąpi podnoszenie kompetencji indywidualnych  w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) dla uczniów i nauczycieli. Zostały zorganizowane zajęcia dla uczniów metodą WebQuest ( nauczenie poszukiwania informacji)  z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych. Uczniowie będą uczestniczyć w szerokiej ofercie warsztatów z kompetencji społecznych dla uczniów,  z szczególnym  uwzględnieniem kompetencji niezbędnych na rynku pracy (praca w grupie, kreatywność, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz wiele innych).

     Szczególnym celem tego typu projektu było wykorzystanie kapitału ludzkiego  i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki. Z uwagi na realizowane  w liceum działania podnoszące u uczniów umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, zwycięski projekt jest niezwykle cennym uzupełnieniem dotychczasowej działalności szkoły. Kolejnym ważnym zadaniem było uzupełnienie działań wprowadzających szkołę w dwujęzyczne nauczanie przedmiotów ogólnokształcących.

Podsumowując w ramach projektu zrealizowano:

 • Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie platformy edukacyjnej opartej o grywalizację (polega ona  na użyciu mechanizmów z gier, które mobilizują do nauki) wspierającej naukę przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych młodzieży przydatnych na rynku pracy.
 • Nowoczesne wyposażenie w multimedia szkolnych pracowni: językowych, matematycznych i informatycznych.
 • Nieograniczony dostęp do szerokopasmowego  internetu o wysokiej przepustowości w całej szkole.
 • Rozbudowa szkolnej sieci WiFi o elementy nowoczesnej infrastruktury sieciowo-usługowej.
 • Realizację dużej ilości dodatkowych zajęć z matematyki, grafiki komputerowej oraz  języka angielskiego.
 • Dodatkowe wspieranie nauki języka angielskiego poprzez zajęcia dwujęzyczne;
 • Kursy z języka angielskiego zakończone procesem walidacji i zdaniem międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego Rady Europy TELC.
 • Kursy z informatyki zakończone procesem walidacji i zdaniem egzaminu ECCC DIGCOMP w 100% zgodnym z wymogami Komisji Europejskiej w zakresie kompetencji IT.
 • Podniesienie kompetencji indywidualnych w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) dla uczniów i nauczycieli;
 • Zajęcia dla uczniów metodą WebQuest( nauczenie poszukiwania informacji)  z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.
 • Szeroka oferta warsztatów z kompetencji społecznych dla uczniów.