Piątek, 23 lutego 2024.

O projekcie

„Praktyczna Lekcja Przedsiębiorczości” to największy w Polsce program nauczania przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest to wieloetapowy konkurs na pomysł biznesowy, obejmujący 3 subregiony z centrami w Warszawie, Wrocławiu oraz Olsztynie. Uczestnicy programu będą mieli możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i nabycia kompetencji, które pozwolą im po ukończeniu szkoły na otworzenie i prowadzenie własnego biznesu.

Cel projektu 

Celem jest podniesienie kompetencji młodzieży z zakresu innowacyjnego myślenia, budowania zespołów projektowych, samoorganizacji, podejmowania własnych inicjatyw i realizowania pomysłów biznesowych opartych na pasji.

Projekt obejmie swoim działaniem 1800 uczniów w wieku 16 – 19 lat, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski (600 z każdego z 3 regionów). Uczestnicy będą zgłaszali swoje pomysły na biznes do kolejnych etapów projektu.

Uczestnikami projektu będzie również 120 rodziców uczniów. Będą oni mieli możliwość wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach (40 osób z każdego z 3 regionów).

Etapy

 1. 30 warsztatów merytoryczno-coachingowych (wzbogaconych o kursy online).

 2. Przyjęcie zgłoszeń konkursowych i wybór spośród nich 40 najlepszych.

 3. Dwudniowe szkolenia merytoryczne dla 40 uczniów z pomysłami na biznes.

 4. Mentoring on-line, który obejmie 40 osób – w wymiarze 20 godzin na każdego uczestnika.

 5. Półfinał dla 15 najlepszych uczestników w regionie i wybór 5 projektów do finału ogólnopolskiego.

 6. Finał ogólnopolski – 15 pomysłów biznesowych z 3 regionów.

Co otrzymają uczestnicy? 

 • Realne wsparcie w rozwijaniu kompetencji przy udziale doświadczonych specjalistów i trenerów biznesu.

 • Szereg spotkań inspiracyjnych z generowania pomysłów na biznes, prowadzonych przez ekspertów.

 • Wyjazdowe, dwudniowe warsztaty dla uczniów posiadających najlepsze pomysły na biznes oraz ich rodziców – wraz z pokryciem kosztów podróży i zakwaterowania.

 • Uroczysty półfinał– to możliwość zaprezentowania się przed jury najzdolniejszej młodzieży.

Partnerzy realizujący projekt:

Instytut Kreowania Przedsiębiorczości (Startup Academy):

 • lider w generowaniu innowacji i nauczaniu przedsiębiorczości w Polsce;

 • w ciągu 7 lat przeszkolił ponad 20 000 osób, wspierając je w drodze do własnego biznesu;

 • wspiera samorządy i korporacje w generowaniu innowacji i stymulowaniu wzrostu gospodarczego w kraju i regionie.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula:

 • najbardziej umiędzynarodowiona uczelnia w Polsce (studenci ze100 państw);

 • należy do najważniejszych polskich instytucji działających na rzecz rozwoju nauki;

 • lider innowacyjnego kształcenia;

 • 27 lat doświadczenia na rynku;

 • połączenie tradycji z nowoczesnymi trendami w świecie nauki.

Dokumentacja projektowa: