Poniedziałek, 17 czerwca 2024.
W dniach 23 – 30 listopada  2019 r. gościliśmy niemiecką grupę uczniów wraz nauczycielami. Wizyta odbyła się w ramach  realizowanej od  trzech lat wymiany międzynarodowej, między liceum a zaprzyjaźnioną szkołą Tellkampfschule w Hannoverze.  Współorganizatorem całego projektu wymiany jest też Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży  w Warszawie, a funkcję koordynatora z ramienia liceum dla całego przedsięwzięcia pełni nauczyciel języka niemieckiego pani Dorota Polit.
Hasłem przewodnim jesiennej  wizyty zachodnich sąsiadów w Piastowie było znalezienie odpowiedzi na pytanie: „Nauki przyrodnicze czy humanistyczne – czego wolimy się uczyć?”.
Z  tego też powodu uczestnicy wymiany wzięli udział w różnych zajęciach, zrealizowanych w ciągu tygodnia w piastowskiej szkole oraz uczestniczyli w wielu lekcjach wyjazdowych realizowanych  w Warszawie. Były to zajęcia z historii, sztuki, języków angielskiego i niemieckiego, matematyki, biologii i chemii. Zajęcia wyjazdowe i lekcje z przedmiotów ścisłych prowadzone były anglojęzycznie, przez co uczniowie mogli doskonalić i poszerzać  zakres znajomości słownictwa branżowego w języku angielskim. Dodatkową atrakcją dla młodzieży uczestniczącej w wymianie  była organizacja zajęć tanecznych, zorganizowanych przez nauczyciela wychowania fizycznego z LO. W ciągu kilku wspólnych dni  młodzi ludzie wraz z opiekunami i angielskojęzycznymi przewodnikami poznawali też ciekawsze  miejsca w Warszawie. Jednym z najbardziej interesujących  było Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas zajęć w tym muzeum młodzież  niemiecka mogła zapoznać się z faktycznymi przyczynami i przebiegiem tego bolesnego dla Warszawy wydarzenia. Należy tu podkreślić fakt, że uczniowie z Hannoveru podczas pobytu  w Polsce spotykają się z zupełnie inną oceną faktów historycznych, niż prezentowane na ich lekcjach historii.

Dużo uwagi poświęcono  też zwiedzaniu  i poznawaniu tła historycznego Ogrodu Saskiego, Grobu Nieznanego Żołnierza, Starówki oraz  Zamku Królewskiego. To właśnie niesamowite wnętrza, architektura, freski, rzeźby, sztukaterie a szczególnie przepych tych miejsc wywarły na naszych uczestnikach największe wrażenie.
Jednym z miejsc wspólnych spotkań był też Stadion Narodowy w Warszawie. Jego architektura  i funkcjonalność zaskoczyła niejednego uczestnika wymiany. Elementem wycieczek było też panoramiczne zwiedzanie  Warszawy z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki. Wszyscy niemieccy goście byli bardzo zaskoczeni metropolią, jaką jest nasza stolica, jej pięknem zabytków   i wkomponowujących się mnóstwem nowoczesnych apartamentów. W porównaniu do  niskiej zabudowy Hanoweru, nasza stolica ma naprawdę bardzo bogatą i modernistyczną architekturę, którą możemy się szczycić. Ważnym punktem wymiany było realizowanie zajęć w Muzeum POLIN. Jest ono miejscem spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną lepiej poznać polską wielokulturowość i którzy chcą zmierzyć się ze stereotypami oraz stawić czoła współczesnym zagrożeniom, takim jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia. Realizacja zajęć przyczyniła się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród obywateli posiadających różne narodowości. Bardzo ciekawym doświadczeniem integracyjnym było odwiedzenie Niewidzialnej Wystawy. Młodzież udała się w interaktywną podróż w niewidzialny świat z perspektywy – osób widzących i niewidomych. Pod opieką niewidomych przewodników młodzież odwiedziła specjalnie wyposażone i całkiem wyciemnione pomieszczenia, pokazujące jak poruszać się w miejskim zgiełku, jak zapłacić za kawę w barze, jak poruszać się po mieszkaniu w całkowitych ciemnościach i nie tylko… .
 Każdego dnia wymiany Niemieccy goście uczestniczyli też we wspólnym bloku zajęć realizowanych w liceum. Umożliwiał on poznanie różnic pomiędzy polskim i niemieckim systemem edukacji. Uczniowie prezentowali też swoje projekty z języka angielskiego i przedmiotów przyrodniczych. Wspólnie  poszukiwano odpowiedzi na pytanie postawione przed uczestnikami tegorocznej wymiany. Okazało się, że dla wszystkich chłopców z grupy polsko –  niemieckiej i tylko jednej uczennicy z liceum najważniejsze są nauki przyrodnicze, z którymi chcą wiązać swoją przyszłość. Przedmiotami humanistycznymi natomiast zainteresowane są tylko dziewczęta i w tym kierunku będą rozwijać  swoje pasje i umiejętności.

 Podczas spotkań nie zabrakło też okazji do wspólnej zabawy. Przykładem takich inicjatyw był wyjazd do kręgielni. Uczestnicy wymiany mieli okazję, by ze sobą  rywalizować w wymieszanych drużynach, umacniając tym samym zawierane przyjaźnie i planując sposoby wzajemnej komunikacji na najbliższe miesiące i kolejne lata.

Czas wymiany, był dla jej uczestników najszybciej upływającym okresem pobytu w szkole. Dał im znaczne poszerzenie wiedzy z wielu dyscyplin naukowych, rozpoczął wiele przyjaźni  i zachęcił do poznawania wielokulturowości krajów europejskich. Już początku marca uczniowie  z piastowskiego liceum udają się z wizytą do Hanoweru, gdzie będą uczestniczyć w  dużym europejskim projekcie pt. „Europawoche”. Będzie to okazja do zaprzyjaźnienia się z młodzieżą wielu europejskich narodowości i poznania krajów ich pochodzenia. Piastowscy licealiści z niecierpliwością czekają, kiedy znów z dumą będą reprezentować szkołę i miasto oraz promować swoją ojczyznę wśród uczniów z innych krajów europejskich.