„Edycja światowa konkursu PATRIA NOSTRA adresowana jest do młodzieży polskiej i polonijnej z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, państw Unii Europejskiej i USA.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 30-sekundowego filmu lub animacji komputerowej, dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski, które miało miejsce w jednym z 52 tygodni roku.

Gala finałowa konkursu odbędzie się w Warszawie w listopadzie 2018 r. Autorzy najlepszych prac konkursowych przyjadą do Polski na wycieczkę edukacyjną w listopadzie 2018 r. w okresie obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości.”

Zaproszenie pobierz