Wtorek, 15 czerwca 2021.

Wyniki testu kompetencji językowych

Wyniki testu kompetencji językowych

Test kompetencji językowych przeprowadzany jest zgodnie z harmonogramem działań rekrutacyjnych w szkołach ponadpodstawowych z oddziałami dwujęzycznymi. Do testu przystępują uczniowie klas VIII, którzy zgodnie z terminarzem rekrutacji w szkołach ponadpodstawowych z oddziałami dwujęzycznymi uczestniczą w rekrutacji do klas dwujęzycznych. Test