Niedziela, 25 lutego 2024.

Rekrutacja 2024

Dzień Otwarty

10 kwietnia 2024 r. (środa) – godz. 17:00 – 19:00

 

 • Uwaga! Nasze Liceum prowadzi własną rekrutację elektroniczną, niezależną od rekrutacji do innych szkół. Od 15 maja 2024 r. Kandydaci do naszego Liceum mogą składać wniosek w formie elektronicznej https://rekrutacja.lopiastow.pl/

 

 • Złożenie wniosku w formie elektronicznej zastępuje złożenie podania w formie papierowej w pierwszym etapie rekrutacji. Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej, pobieramy dokument, drukujemy, podpisujemy i przynosimy do szkoły w drugim etapie rekrutacji  wraz z kopiami świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty. Zobacz instrukcję

 

 • Do sprawdzianu kompetencji językowych muszą przystąpić wszyscy uczniowie zainteresowani podjęciem kształcenia w klasach dwujęzycznych i klasie międzynarodowejzobacz informacje i zobacz ogłoszenie
 • Zakres materiału na egzamin kompetencji językowych z j. angielskiego pobierz

 

 

 • Podanie na rok szkolny 2024/25

 

 • Wzór wypełnionego podania na rok szkolny 2024/25

 

 • Oświadczenie woli dla kandydatów zakwalifikowanych w roku szkolnym 2024/25

 

 

 

 

 

 

Główne terminy rekrutacji

Uwaga! Szkoła prowadzi własną rekrutację elektroniczną!

 • przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego. Godziny przeprowadzenia sprawdzianu podamy  zobacz ogłoszenie

Uwaga! Sprawdziany do klas dwujęzycznych przeprowadzone będą z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. Prosimy kandydatów do klas dwujęzycznych o zachowywanie wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych analogicznie, jak na Egzaminie Ósmoklasisty. 

Sprawdzian odbędzie się na terenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2A i przeprowadzany jest jedynie w formie pisemnej.

 • do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 – ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego
 • dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie (z przyczyn niezależnych od siebie)
 • do 2 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, którzy przystąpili do sprawdzianu w drugim terminie
 • od 3 lipca r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • 19 lipca 2024 r. – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • od 19 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r.  do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (jeśli nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku)
 • 25 lipca 2024 r. – do godz. 15.00 – podanie do wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

O naszej szkole

Realizacja przebudowy szkołyNasze sale

 • przestronne (ponad 6.5 tyś. mpowierzchni dydaktycznej)
 • wykonane wyłącznie z materiałów ekologicznych
 • dostosowane do najwyższych standardów wymagań w zakresie wentylacji i zarządzania energią (z odzyskiem ciepła i filtracją napływającego powietrza z zewnątrz)
 • ogrzewane przez źródła geotermalne
 • z ekologicznym poborem energii elektrycznej wykorzystującym ogniwa fotowoltaiczne
 • doskonale wyciszone i sprzyjające komfortowi pracy
 • z profesjonalnym zapleczem sportowym

Serdecznie zapraszamy!