Czwartek, 30 maja 2024.

Projekt Zarządzania Finansami Osobistymi z WZ UW

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego po raz kolejny uzyskał dofinansowanie w ogólnopolskim konkursie Narodowego Banku Polskiego „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II” na organizację projektu z zakresu edukacji ekonomicznej dla młodzieży szkolnej.
W odpowiedzi na rosnące potrzeby edukacyjne w tym zakresie dr Adam Chmielewski wraz z zespołem uruchomił drugą edycję projektu „ZAFIOS 2 – Edukacja ekonomiczna w zakresie zarządzania finansami osobistymi” (akronim ZAFIOS odnosi się do Zarządzanie Finansami Osobistymi) i w imieniu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowego Banku Polskiego.
Zasadniczym celem projektu ZAFIOS 2 jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie zarządzania finansami osobistymi, w tym: oszczędzania i inwestowania, bezpiecznego dokonywania transakcji w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym, bezpiecznego korzystania z kredytów oraz ubezpieczeń, także w kontekście innowacji technologicznych. Podczas warsztatów zostaną też poruszone tematy związane z ubezpieczeniami oraz rynkiem pracy (wsparcie w poszukiwaniu pierwszej pracy, zawody wysoko i nisko wynagradzane, formy zatrudnienia, zawody przyszłości, kompetencje niezbędne na rynku pracy, planowanie ścieżki zawodowej, własny biznes a praca na etat).
Gra ułatwi naukę
Zajęcia warsztatowe na Wydziale Zarządzania UW będą prowadzone z nastawieniem na realizację głównego celu projektu, czyli praktycznej edukacji z wykorzystaniem – opracowanej przez pracowników WZ UW podczas pierwszej edycji programu – gry edukacyjnej „Saldo”.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie zarządzania finansami osobistymi będzie odbywało się dwutorowo: poprzez zajęcia dla młodzieży oraz poprzez rozdystrybuowanie egzemplarzy gry edukacyjnej do szkół ponadpodstawowych, z założeniem, że zostaną one wykorzystane podczas zajęć z uczniami i udostępnione w szkolnej bibliotece.
Zwieńczeniem zajęć będzie otrzymanie przez każdego uczestnika jednego, darmowego egzemplarza gry, by mogli podzielić się wiedzą ze znajomymi i domownikami. Zajęcia będą też okazją do poznania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz zapoznania się z nauczaniem uniwersyteckim. Nie zabraknie też tradycyjnej już degustacji pączków!

Źródło: http://www.wz.uw.edu.pl/aktualnosci/44584/rusza-ii-edycja-projektu-zarzadzania-finansami-osobistymi-rekrutacja-szkol-trwa