Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

Konkurs PRIMUS INTER PARES w naszym LO, to jedno z najważniejszych wydarzeń środowiska szkolnego. Wskazuje oraz nagradza najwybitniejszych uczniów, którzy poza wysoką średnią (min. 5,00) poszczycić się mogą dodatkowymi osiągnięciami w murach swej szkoły lub poza nią. Są to m.in. działalność społeczna i naukowa, pomoc niesiona rówieśnikom, uznanie grupy, duży poziom empatii, wnioski racjonalizatorskie, działalność w organizacjach pozaszkolnych, udział w wymianach zagranicznych i in. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas naszego LO. Organizatorem Konkursu w środowisku szkolnym jest Kapituła PRIMUS INTER PARES, w składzie: dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, przedstawiciel nauczycieli uczących przedmioty maturalne, przedstawiciel nauczycieli uczących dwujęzycznie, pedagog szkolny i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Swoich kandydatów corocznie do końca maja mogą zgłaszać wszystkie środowiska naszej szkoły. Kapituła wybiera w głosowaniu zwykłą większością głosów kandydata posiadającego największe osiągnięcia edukacyjne i społeczne. Tytuł przyznaje się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego w czerwcu. Laureaci konkursu wpisywani są do księgi zwycięzców konkursu w danym roku szkolnym.

 

  • Wyróżnienie Primus Inter Pares dla najwybitniejszego ucznia w  Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie za rok szkolny 2018/19 otrzymuje uczeń klasy IIIA o profilu humanistycznym:

Kacper Szczepański

 

 

  • Wyróżnienie Primus Inter Pares dla najwybitniejszego ucznia w  Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie za rok szkolny 2019/20 otrzymuje uczeń klasy IIIA o profilu humanistycznym:

  • Piotr Jądrzyk

 

 

  • Wyróżnienie Primus Inter Pares dla najwybitniejszego ucznia w  Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie za rok szkolny 2020/21 otrzymuje uczennica klasy IIID o profilu matematyczno-fizycznym:

Patrycja Pobuta