Poniedziałek, 17 czerwca 2024.
Statut Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie
Godziny dostępności nauczycieli dla ucznia i rodzica
Koncepcja Pracy Szkoły w Liceum Ogólnokształcącym  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie
Ceremoniał w Liceum Ogólnokształcącym  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie
Wewnątrzszkolne  Ocenianie w Liceum Ogólnokształcącym  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Liceum Ogólnokształcącego  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie 2022/23
Regulamin Hali Sportowej
Regulamin wymiany polsko-niemieckiej
Raport z ewaluacji Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie
Wymagania edukacyjne
Procedury bezpieczeństwa
Procedury bezpieczeństwa COVID
Procedury COVID-19 – dok 1
Procedury COVID-19 – dok 2
Procedury COVID-19 – dok 3
Wytyczne MEiN, MZ i GIS

WYDAWANIE DUPLIKATÓW

Uczeń może wystąpić do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – w przypadku utraty oryginału.

Absolwent może wystąpić do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu:

  • świadectwa dojrzałości – w przypadku utraty oryginału,
  • świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego – w przypadku utraty oryginału.
Do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości może wystąpić jedynie absolwent, który przystąpił do tzw. starej matury (do 2004r. włącznie). Absolwenci, którzy przystąpili do tzw. nowej matury (od 2005r.) z wnioskami o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości występują do OKE w Warszawie.

Aby otrzymać duplikat ww. dokumentów, należy wypełnić jeden z następujących wniosków i złożyć w sekretariacie szkoły:

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości / świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego.