Poniedziałek, 17 czerwca 2024.
  • W rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych wszystkich kandydatów obowiązuje egzamin z kompetencji językowych, który będzie przeprowadzany zgodnie z terminami ogłoszonymi przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
  • Zakres materiału na egzamin kompetencji językowych z j. angielskiego pobierz