Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

 • Klasa akademicka

Uniwersytet Warszawski

 

 

 • Wydział Fizyki

  Politechnika Warszawska

 

 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • Wydział Chemiczny
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 
 • Wydział Geodezji i Kartografii 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Wydział Nauk o Żywności
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA


 • Wydział Architektury

 • Kosmetologia

Stowarzyszenia

 • Naczelna Organizacja Techniczna 
 • Edukacja na Nowo
 • Rodzice w Edukacji
 • LANG LTC