Czwartek, 30 maja 2024.

Pewnie zastanawiasz się, czemu wybrać tę szkołę a nie inną? Co nas wyróżnia od innych?

Kim jesteśmy i jak uczymy?

Wszystko co powinieneś o nas wiedzieć znajdziesz właśnie w tym miejscu.

medical science and scientific research abstract backdrop

Czy wiesz, że…

 • spośród blisko 3 tysięcy absolwentów naszego Liceum, 90 % ukończyło państwowe studia wyższe
 • najchętniej wybierane przez nich uczelnie wyższe to:
  • Uniwersytet Warszawski
  • Politechnika Warszawska
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Szkoła Główna Handlowa
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wśród znanych osób, które ukończyły Naszą Szkołę, są m. in.:

 • Barbara Wachowicz – pisarka
 • Irena Kozłowska – solistka zespołu Mazowsze
 • Bogna Sokorska – śpiewaczka Opery Berlińskiej, Teatru Wielkiego, sopran koloraturowy
 • Zdzisław Brzeziński – Burmistrz Miasta Piastowa w latach 1990-2010
 • Jacek Szczygieł – Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie w latach 1998-2002 i Rad Powiatu Pruszkowskiego w latach 1990-1998
 • Ewa Białecka – prof. chemii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 • Jacek Górski – dr chemii, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie
 • Janusz Lewandowski – prof. dr hab. inż., dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
 • Wanda Krassowska – prof. inżynierii biomedycznej w Duke University (USA)
 • Tadeusz Skoczny – prof. dr hab. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Andrzej Reych – wykładowca uniwersytecki, autor podręczników do chemii i nasz nauczyciel
 • Tomasz Osiński – dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Piastowie, członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
 • Tadeusz Iwiński – prof. dr hab. nauk humanistycznych, poseł na Sejm RP
 • Bogdan Ulka – dziennikarz, prezenter i wydawca Wiadomości TVP
 • Grzegorz Szuplewski – Burmistrz Miasta Piastowa, dziennikarz TVP, przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie
 • Ewa Kędziora – Chmielewska – malarka
 • Michał Łuszczyński 'Lonstar’ – muzyk country
 • Zbigniew Nowecki – profesor nauk medycznych, chirurg onkolog
 • Agata Korczak – Lekarz stomatolog, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
 • Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes NOT
 • Dariusz Piotrowski – Dr hab. SGGW
 • Stanisław Terlecki, piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik takich klubów jak: Legia Warszawa, ŁKS Łódź i Cosmos Nowy Jork.

Oferujemy:

 • Klasy dwujęzyczne
 • Klasy z programem MATURY MIĘDZYNARODOWEJ IB
 • Realizację wymiany międzynarodowej młodzieży
 • Realizację licznych projektów unijnych(w tym projektów Erasmus +)
 • Patronat Politechniki Warszawskiej WCh
 • Patronat Politechniki Warszawskiej WMEiL
 • Patronat Politechniki Warszawskiej WIB, HiIŚ
 • Patronat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego WBiIŚ
 • Patronat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WBiNŚ
 • Kształcenie przedsiębiorczości i innowacyjności
 • Partnerstwo w Biznesie
  • Współpraca z firmami z rejonu Piastowa
  • Realizacja projektów naukowych pod patronatem firm z regionu

Innovative technologies as concept in science and medicine

Uwaga!!! Doskonalimy innowacyjność i kreatywność naszych uczniów.

 • Projekty licealne kształcące przedsiębiorczość
  • – Spółdzielnia Uczniowska „Adaś”
  • – Szkolny Ośrodek Badania Opinii Publicznej
 • Wspieranie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • Naukę programowania
 • Rozwój TIK
 • Matematykę z wykorzystaniem Khan Academy
 • Współpracę z UW, PW, UKSW i SGGW oraz PAN w Warszawie

P W

 •  Wydział Chemiczny
 •  Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 •  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

SGGW

 • Wydział Nauk o Żywności
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowisk

UW

 •  Wydział Fizyki
 •  Wydział Pedagogiczny

UKSW

 • Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Poprzez:

 • Udział w warsztatach i wykładach oferowanych przez uczelnie wyższe– Współpraca z kadrą naukową
 • Uczestnictwo w projektach i konkursach
 • Udział w szkoleniach dotyczących nowoczesnych metod uczenia się i współpracy
 • Profesjonalne przygotowanie uczniów do matury– kształtując umiejętności wymagane na maturze
  • motywując do poszerzania wiedzy
  • wzmacniając wiarę we własne możliwości radzenia sobie ze stresem
 • Rozwój zainteresowań i kreatywność uczniów poprzez:
  • warsztaty psychoedukacyjne
  • zajęcia w szkole oraz warsztaty w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hubnera, w Teatrze GO w Warszawie, w radiu i w kinie
  • akcje rozwijające potencjał twórczy uczniów przy współpracy specjalistów (nauki, kultury i profilaktyki)
  • liczne konkursy i projekty
 • Kształtowanie postaw prospołecznych przez:– wyjazdy i zajęcia integracyjne
  • wolontariat
  • wycieczki krajowe i zagraniczne
  • lekcje muzealne, warsztaty w teatrze, kinie, Sejmie i Pałacu Prezydenckim
  • liczne akcje Samorządu Uczniowskiego
 • Kształcąc dwujęzyczne umożliwiamy naszym absolwentom
  •  perfekcyjne opanowanie znajomości  j. angielskiego
  • poznanie słownictwa zawodowego związanego z kształconymi przedmiotami w tym języku
  • możliwość podjęcia studiów wyższych – anglojęzycznych
  • bardzo dobre przygotowanie do matury
  • możliwość podejmowania współpracy międzynarodowej w języku angielskim itp.

businessman translator in office writing english in the air