Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

 

Aktualne terminy sprawdzianu:

  • 5 czerwca 2023 r. godz. (podana zostanie w maju br.) – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego i międzynarodowego;

   

  Uwaga! Sprawdziany do klas dwujęzycznych przeprowadzone będą z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. Prosimy kandydatów do klas dwujęzycznych o zachowywanie wszelkich procedur bezpieczeństwa wymaganych analogicznie, jak na Egzaminie Ósmoklasisty.  Sprawdzian odbędzie się na terenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2A i przeprowadzany jest jedynie w formie pisemnej.

   

  • do 14 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego.;

  • 26 czerwca 2023 r.  godz. 9.00 dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie (z przyczyn niezależnych od siebie);

  • 30 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 – ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, którzy przystąpili do sprawdzianu w drugim terminie;