Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący:  JULIAN NIEDBAŁA
Z-ca przewodniczącego:  MALINA ŁĘGOWIAK
Skarbnik: PAWEŁ PYTLAKOWSKI
Sekretarz: ALEKSANDER CIEPLAK
Opiekunowie Samorządu: Pan Profesor Franciszek Malczewski i Pani Profesor  Sebastian Malczewski
Regulamin Samorządu Uczniowskiego pobierz