Czwartek, 30 maja 2024.

LEGIONY PIŁSUDSKIEGO w XXI WIEKU

POWR.03.01.00-00-T104/18

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zrealizowany w naszym LO projekt „Legiony Piłsudskiego w XXI w.”, obejmował:

  • English for Security – Specjalistyczny kurs języka angielskiego poszerzający wiedzę i umiejętności językowe pozwalające przystosować się do wymogów służby w nowoczesnej armii, służbach mundurowych państwa, w instytucjach państwowych oraz firmach prywatnych sektora bezpieczeństwa i ochrony – 90 godzin,
  • Pakiet szkoleń z zakresu kompetencji miękkich oraz społeczno-medycznych:
    a. Realizacja cyklu 4 szkoleń, łącznie 80 godz., o następującej tematyce: Radzenie sobie z konfliktem, Negocjacje, Jak budować trwały i efektywny zespół, Skuteczne przywództwo,
    b. Realizacja działań dydaktycznych w postaci szkolenia pn: Postępowanie w ekstremalnych sytuacjach kryzysowych zagrożenia życia i zdrowia.

Uczestnicy projektu mieli szansę rozwinąć i udoskonalić swoje umiejętności komunikacji i budowania relacji zarówno z rówieśnikami jak i z dorosłymi. Opanowali sztukę prowadzenia, na pozór trudnych, rozmów kiedy każdy z rozmówców ma inne zdanie i inny cel do osiągnięcia. W cyklu warsztatów z zakresu mediacji i negocjacji zdobyli kompetencje, które pozwalają im skutecznie budować współpracę w swoim środowisku szkolnym i domowym a przede wszystkim doskonalić umiejętności związane z pracą zespołową i budowaniem zespołów w przyszłej pracy zawodowej.Uczestnicy dowiedzieli się również jak zostać skutecznym przywódcą grupy i jak rozwijać u siebie cechy lidera.

Część zajęć, w uzgodnieniu ze szkołą, była prowadzona online z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT m.in. gier zespołowych.

Dodatkowym atutem szkolenia była możliwość bezpłatnego wykonania uznanego na całym świecie testu Gallupa, który pozwala w profesjonalny sposób określić swoje dominujące talenty oraz poznać najwłaściwsze sposoby ich rozwoju i wykorzystania w praktyce np. przy wyborze kierunku studiów i planowaniu przyszłej kariery zawodowej. Koncentracja na talentach osobistych i budowanie na nich swoich mocnych stron jest w/g Gallupa najwłaściwsze, jeśli chce się osiągać wybitne sukcesy i rozwijać swój naturalny potencjał.

Uczelnia WSBIO, specjalizująca się w tematyce bezpieczeństwa i ochrony, przygotowała dla uczestników kurs dotyczący rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, co jest przydatne w wielu sytuacjach życiowych.

Udział w projekcie był bezpłatny!