Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

Norweski przepis na nauki doświadczalne

 

 

 

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna działająca przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie zakończyła weryfikację zgłoszeń przesłanych przez nauczycieli za pośrednictwem formularza elektronicznego.

 

 

1. Dokumenty do pobrania dla nauczycieli IB zainteresowanych szkoleniem:

2. Informacje o projekcie

Miło nam poinformować, że w naszym LO rusza kolejny projekt pt.Norweski przepis na nauki doświadczalne” , który jest dedykowany nauczycielom chemii, biologii i fizyki w programie Matury Międzynarodowej (IB), który uruchamiamy w najbliższym roku szkolnym. Celem projektu jest rozwój kompetencji nauczycieli przedmiotów doświadczalnych oraz koordynatorów IB w zakresie nauczania i weryfikacji wiedzy uczniów w zgodzie z założeniami programau IB. Piastowskie LO jest liderem projektu i odpowiada za organizację i przygotowanie szkolenia z zakresu nauczania przedmiotów eksperymentalnych w oparciu o program IB. Szkolenia w projekcie poprowadzą eksperci z Lillestrom Videregaende Skole w Norwegii  wspierani przez kadrę szkoły partnerskiej z Polski – I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica z Lublina. Doświadczeni  nauczyciele przedmiotów eksperymentalnych z norweskiej szkoły przeszkolą grupę 30 polskich nauczycieli ze szkół z programem IB dzieląc się swoją wiedzą,wzbogacając repertuar narzędziowy z jakiego sami korzystają i poszerzając horyzonty myślenia uczestników szkolenia. Polscy nauczyciele ze szkół z programem IB będą się mogli dowiedzieć w jaki sposób można prowadzić zajęcia praktyczne z uczniami dbając o rozwój ich kompetencji kluczowych w zakresie ich dalszego rozwoju osobistego i zawodowego oraz jak zbudować relację mentor- uczeń oddając uczniom większą kontrolę nad procesem uczenia się. Szkoły, których przedstawiciele wezmą udział w szkoleniu, poza wsparciem we wdrażaniu programu IB, otrzymają szansę na rozszerzenie zastosowania filozofii właściwej dla IB w codziennej pracy ze wszystkimi uczniami w swoich placówkach. Dalsza transmisja wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia w zakresie zmiany mentalnej co do roli nauczyciela w procesie nauczania, za przyzwoleniem osób zarządzających placówkami, stworzy dla tych szkół okazję do oddolnej, ewolucyjnej zmiany modelu nauczania, kształtującej kompetencje uczniów odpowiadające na wyzwania współczesnego świata.

 Zapraszamy na szkolenie międzynarodowe!

 

Projekt „Norweski przepis na nauki doświadczalne” korzysta z dofinansowania o wartości 18 541 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu „Norweski przepis na nauki doświadczalne” jest rozwój kompetencji polskich nauczycieli przedmiotów doświadczalnych oraz koordynatorów IB w zakresie nauczania i weryfikacji wiedzy uczniów w zgodzie z założeniami i filozofią programu Matury Międzynarodowej poprzez organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu nauczania przedmiotów eksperymentalnych w oparciu o program IB