Niedziela, 25 lutego 2024.


Tuż po wyzwoleniu Piastowa, 21 stycznia 1945 r. Gminna Rada Narodowa postanowiła utworzyć Samorządowe Gimnazjum i Liceum. Należy pamiętać, że utworzenie szkoły średniej w naszym mieście pod koniec II wojny światowej było możliwe, gdyż w okresie okupacji odbywało się tutaj tajne nauczanie. Działały dwa ośrodki tajnych kompletów na poziomie gimnazjalnym i licealnym, zarejestrowane przez tajne władze oświatowe. Łącznikiem między tajnymi szkołami a władzami oświatowymi został Wacław Lożyński, późniejszy wieloletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza.

kompletKomplet na tajnym nauczaniu kl. III gimnazjum

lozynskiWacław Lożyński

Pierwszy ośrodek tajnego nauczania w Piastowie, to tzw. „szkoła Krygierów”. Szkoła powstała pod kierownikrygierctwem Władysławy Krygier i funkcjonowała od października 1939 r. do stycznia 1945 r. Były to komplety prowadzone przez rodzinę hkrygierKrygierów – Władysławę, jej brata Hieronima i bratową Domicelę oprócz nich uczyli: Leon Ostrowski, Eugeniusz Skawiński, Józefa Skawińska, Stella Smolska, p. Jakubowska i p. Kraptowska. Zajęcia odbywały się głównie w domu rodziny Krygierów na krańcach Piastowa przy ul. Prądzyńskiego 17. Komplety te powstały pod auspicjami dyr. Leona Ostrowskiego (byłego dyr. Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie). 22 stycznia 1945 r. dokonano zamknięcia kompletów kierując „Krygierszczaków” do nowo powstałego w Piastowie Samorządowego Gimnazjum i Liceum.

domkrygierow

Dom rodziny Krygierów – ul. Prądzyńskiego 17

Drugi ośrodek tajnego nauczania zorganizował z początkiem 1941 r. Józef Pruszyński – wpruszynskiysiedlony z Płocka inspektor szkolny, a w okresie okupacji nauczyciel Szkoły Powszechnej Nr 1. Zajęcia odbywały się w różnych częściach Piastowa, w domach nauczycieli, przy ul. Dygasińskiego 35 u Józefa Pruszyńskiego, przy ul. Brandta 12 u Kazimierza Janowskiego, oraz w mieszkaniach rodziców uczniów przy ulicach: Tetmajera, Ujejskiego, Fałata, Styki, Mickiewicza, Żytniej i 15 Grudnia. Na tych kompletach nauczycielami oprócz Józefa Pruszyńskiego i jego żony Joanny byli: Adam Białecki, Kazimierz Janowski, inż. Legat,Wacław Lożyński, Jan Manuszak, Paweł Ordyński, Erazm Samotyha, Michał Sokorski oraz Zygmunt Szulczyński.

domkaniewskich

dom pp. Kaniewskich, ul. Tetmajera 4

ujejskiego13

ul. Ujejskiego 13

brandta

ul. Brandta 12

dygasinskiegoul. Dygasińskiego 35

KALENDARIUM

21 stycznia 1945 r. – Gminna Rada Narodowa utworzyła w Piastowie Samorządowe Gimnazjum i Liceum.
1 lutego – 31 lipca 1945 r. – pierwszy rok szkolny. 1 września 1946 r. – szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum w Piastowie. Powstały też tzw. ciągi, czyli średnia szkoła wieczorowa semestralna dla młodzieży. r. szk. 1948/49 – zarządzeniem Kuratorium liceum zostało połączone ze Szkołą Podstawową nr 1, powstała: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego w Piastowie. Młodzież licealna uczyła się w willi po Müllerze, a dzieci ze szkoły podstawowej w obecnym budynku liceum.

R. szk. 1952/53 – liceum zostało przeniesione do budynku przy ul. 11 Listopada 2a. czerwiec 1955 r. – maturzyści ofiarowali szkole portret Adama Mickiewicza.

Czerwiec 1965 r. – 20-LECIE ISTNIENIA SZKOŁY, z tej okazji został ufundowany sztandar szkoły przez Komitet Rodzicielski oraz społeczeństwo Piastowa. Na bazie tego jubileuszu odbywały się kolejne obchody istnienia szkoły.

R. szk. 1972/73 – po dwudziestu latach kierowania liceum odszedł na emeryturę jej dotychczasowy dyrektor Wacław Lożyński pocz. lat 80-tych – wewnętrzna modernizacja budynku. lata 90-te – to komputeryzacja, która zawitała również do tej szkoły, utworzono pracownię informatyczną. grudzień 1995 r. – OBCHODY JUBILEUSZOWE 50-LECIA SZKOŁY, połączone ze zjazdem absolwentów. Uroczysta msza św., potem część oficjalna w MOK-u uświetniona występem artystycznym młodzieży szkolnej pod kierunkiem nauczycieli, bal absolwentów w gmachu szkoły to program uroczystości. lata 1996-2001 – wycieczki szkolne: Hiszpania, Włochy, Grecja, Holandia Wielka Brytania, Belgia, organizowane przez nauczycielkę geografii. 15 X 1996 – wizyta w liceum prymasa Polski – kardynała Józefa Glempa.

XII 1998 r. – odbyła się uroczysta akademia z okazji 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza. r. szk. 2002/2003 – nabór do klas pierwszych 3-letniego liceum. kwiecień-maj 2005 – w szkole odbyła się nowa matura. 11 czerwca 2005 r – JUBILEUSZ 60-LECIA SZKOŁY i ZJAZD ABSOLWENTÓW; z okazji jubileuszu wybite zostały specjalne medale i znaczki upamiętniające ten ważny moment w życiu szkoły.

Od początku istnienia liceum działały liczne koła zainteresowań: Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, Szkolne Koło Budowy Warszawy, kółko fotograficzne, Liga Ochrony Kraju, orkiestra, drużyna harcerska żeńska i męska, Związek Walki Młodych, koło PCK, oraz chór. Ważne wydarzenia z życia liceum są zapisywane w Kronikach szkoły

Ze szkołą wiążą się konkretne osiągnięcia uczniów, którzy dzięki wsparciu nauczycieli mieli okazję uczestniczyć w różnych olimpiadach, konkursach, zawodach i zdobywali liczne nagrody – puchary i dyplomy.

65-lecie istnienia szkoły

1 września 2010 roku – odbyła się inauguracja roku szkolnego, tym razem wyjątkowo uroczysta, połączona bowiem z obchodami 65-lecia istnienia Liceum. Uczniowie i nauczyciele spotkali się o godzinie 9.00 na lekcjach wychowawczych, następnie cała szkoła wraz z pocztem sztandarowym udała się do kościoła pw. Michała Archanioła w Piastowie, by wziąć udział we mszy świętej, którą sprawował ksiądz proboszcz Jan Lubszczyk wraz z księdzem katechetą Robertem Wojewodzicem. Po zakończeniu mszy młodzież, nauczyciele, pracownicy i zaproszeni goście wrócili do szkoły, by wziąć udział w uroczystym apelu. Część oficjalną rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły pani Maria Konopka. Bardzo wzruszającym momentem okazało się pożegnanie przez panią dyrektor oraz pozostałych uczestników uroczystości wieloletniego nauczyciela chemii w Liceum pana profesora Andrzeja Reycha. Tę część apelu zakończyło wyprowadzenie sztandaru szkoły. Następnie młodzież przedstawiła historię LO, po czym zaprezentowała część artystyczną. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor wraz z uczniami wręczyła gościom i pracownikom szkoły pamiątkowe medale i okolicznościową gazetkę. Wszyscy zgromadzeni mogli zapoznać się ze zdjęciami ilustrującymi 65 lat działalności szkoły.