Niedziela, 25 lutego 2024.

Przykłady działań w zakresie przedsiębiorczości  w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. A. Mickiewicza w Piastowie

Uczniowie z Liceum im. Adama Mickiewicza w Piastowie zdobyli pierwsze miejsce i otrzymali główną nagrodę z zakresu przedsiębiorczości, w Krajowym Konkursie Przedsiębiorczości organizowanym przez KRS. Napisali i zrealizowali projekt z zakresu własnej przedsiębiorczości polegający na opracowaniu biznesplanu i jego realizacji, przygotowali specjalną lekcję na temat spółdzielni uczniowskich i zdobyli uznanie komisji konkursowej.

http://www.lopiastow.pl/wp-content/uploads/2016/11/IMG_20161122_130727.jpg

Zobacz galerię

Konkurs „Spółdzielnie Uczniowskie Szkołą Przedsiębiorczości” to część projektu Krajowej Rady Spółdzielczej pod tą samą nazwą. Miał on przyczynić się do wzmocnienia i rozwoju sektora spółdzielczości uczniowskiej w Polsce , jako narzędzia promowania postaw społecznych i obywatelskich wśród młodzieży oraz praktycznej nauki o przedsiębiorczości. W ramach zadania konkursowego trzeba było też opracować scenariusz lekcji poświęcony spółdzielniom uczniowskim i zaprezentować się przed jury. Do rywalizacji stanęło ok. stu szkół z całej Polski. Do sukcesu przyczyniła się współpraca z firmą Ewros Sp. z o.o. i Olczak i Syn Pracownia cukiernicza. Firma Ewros wykonała projekt wyposażenia wnętrza sklepiku uczniowskiego prowadzonego przez Spółdzielnię Uczniowską i na podstawie projektu na jej koszt zrealizowała cały wystrój wnętrza oraz dostarczyła nowe stoły i krzesła(zakupione w Ikei) do tego pomieszczenia. Firma pana Olczaka dostarczyła sprzęt chłodzący i lady wystawiennicze do ekspozycji i sprzedaży towaru.

http://www.lopiastow.pl/wp-content/uploads/2016/06/sklepik.jpg

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. dokonanie  darowizn finansowych na rzecz inicjatyw podejmowanych na terenie liceum oraz realizacja zajęć z elektrochemii dla uczniów LO na terenie fabryki ZAP (najbliższe kolejne planowane są w marcu br.). Uczniowie nie tylko poznają proces produkcji baterii i akumulatorów, ale też widzą szczegóły budowy i działania tych urządzeń oraz poznają szczegóły funkcjonowania przedsiębiorstwa.

http://www.lopiastow.pl/wp-content/uploads/2016/06/DSC_1063.jpg

Piastowskie firmy wspierają też wewnętrzną działalność szkoły. Wywodzący się z Piastowa MULTIDEKOR. Illuminations & decorations towarzyszy szkole podczas konkursów, oceniając merytoryczne prace i fundując nagrody dla uczniów. Firma ufundowała też dla szkoły komplet dekoracji świątecznych.

http://www.lopiastow.pl/wp-content/uploads/2018/03/DSC00460.jpg

Klasy o profilach ścisłych mają też wsparcie ze strony firmy Topsil   z o.o., światowego lidera w produkcji silikonów i elastomerów termoplastycznych. Dzięki szkoleniom prowadzonym osobiście przez prezesa firmy i zajęciom na terenie hali produkcyjnej młodzież poznawała praktyczne zastosowanie procesów polimeryzacji w przemyśle i gospodarce człowieka. Uczniowie zapoznawali się z przetwarzaniem polimerów za pomocą dwóch głównych technologii: wtrysku i wytłaczania. Licealiści mieli okazję poznać wszystkie szczegóły produkcji narzędzi do linii produkcyjnych, w tym form do wtrysku ciekłego silikonu – najbardziej skomplikowanej i zaawansowanej technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych. Firma wywodząca się z Ursusa nie tylko wzbogaciła wiedzę młodych ludzi, ale wykazała się dużą hojnością. Właściciele dwukrotnie zafundowali uczniom liceum lekcję historii i sztuki oraz posiłki podczas wycieczek do Pałacu w Radziejowicach. W spotkaniach studyjnych z szefami firm uczniowie poznają też złożony  proces powstawania i rozwoju przedsiębiorstw z naszego rejonu. Młodzież dostrzega, jak wiele polskich firm doskonale radzi sobie na trudnym rynku europejskim  i światowym. Jest to niezwykle cenna lekcja przedsiębiorczości dla młodych ludzi.

http://www.lopiastow.pl/wp-content/uploads/2016/06/DSC00664.jpg

Uczniowie liceum założyli Szkolny Ośrodek Badań Opinii Publicznej, który ma dostarczyć wiedzy im umiejętności z zakresu przeprowadzania i analizy badań statystycznych. W prowadzeniu działalności gospodarczej niezwykle ważne jest badanie rynku, zarówno w ocenie funkcjonowania  i planowania rozwoju firmy a także w pracach nad wprowadzaniem nowego produktu na rynek. W projekcie wspiera uczniów Urząd Statystyczny  w Warszawie. Wiedza z zakresu Statystyki jest zdobywana podczas wielu szkoleń i przy tworzeniu, przeprowadzaniu badań a następnie przygotowywaniu danych uzyskiwanych z ankiet. Dużym projektem w ramach tej działalności było przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Piastowa, dotyczących oceny jakości życzą w mieście i ich oczekiwań na najbliższe lata. Badania przeprowadziła młodzież liceum dla Urzędu Miasta w Piastowie.

W latach 2017/18 i 2018/19 przedsiębiorczość w szkole wspierał projekt unijny. Szkoła złożyła wniosek dla swojej placówki oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Piastowie i uzyskała dofinansowanie. W projekcie zbudowana została grywalizacyjna platforma edukacyjna z zakresu wspierania przedsiębiorczości(http://www.sge.edu.pl/), z której będą mogą korzystać wszystkie piastowskie placówki. Do takiej działalności został zakupiony sprzęt komputerowy. W każdej ze szkół powstały nowoczesne pracownie: informatyczne, matematyczne i językowe. Uczniowie brali udział w kursach komputerowych, językowych i informatycznych zakończonych procesem walidacji i certyfikacji. Dzięki programowi powstała nowoczesna infrastruktura sieciowo-usługowa, zabezpieczony został nieograniczony dostęp do Internetu. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z przedsiębiorczości finansowanych ze środków UE, języka angielskiego i in.. Przeprowadzono również wiele warsztatów z kompetencji społecznych dla uczniów potrzebnych na rynku pracy.

W marcu cyklicznie odbywa się w z udziałem różnych instytucji, ogólnopolska akcja stworzona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mająca na celu zapoznanie uczniów z realiami współczesnego rynku pracy w różnych instytucjach. Od piętnastu lat Dzień Przedsiębiorczości  objęty jest patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

http://www.lopiastow.pl/wp-content/uploads/2018/03/9.jpg

W ramach XV edycji Dnia przedsiębiorczości wielu uczniów naszej szkoły odbyło jednodniowe praktyki dzięki życzliwości i zaangażowaniu pracowników instytucji zewnętrznych z Warszawy i Piastowa. Na terenie Warszawy uczniowie odbyli praktykę w: Telewizji Polskiej S.A. i w Teatrze Ochoty.

http://www.lopiastow.pl/wp-content/uploads/2018/03/14.jpg

Na terenie Piastowa uczniowie odbyli praktykę w Przedszkolu Miejskim nr 2 oraz w firmach: Ewros Sp. z o.o., Multidekor Sp. z o.o. Sp. k. i ZAP Sznajder Batterien S.A.

Wszystkie firmy i instytucje stworzyły uczestnikom Dnia przedsiębiorczości  warunki   do konfrontacji swoich wyobrażeń o wybranym stanowisku pracy  z rzeczywistością. Uczniowie mieli okazję spróbować swoich sił wykonując prace na różnych stanowiskach i przez jeden dzień poczuć się jak pracownik danej instytucji. Uczniowie pozyskali informacje  o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Zapoznali się  z organizacją i zarządzaniem w każdej z instytucji.

Tego typu doświadczenia z pewnością w przyszłości będą miały wpływ na dokonanie wyboru odpowiedniego kierunku studiów i przyszłego zawodu naszych uczniów. Jest to kluczowy cel programu edukacyjnego „Dzień przedsiębiorczości”.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie Akademia Przedsiębiorczości, organizowanym przez SGGW  w Warszawie. Koordynatorem w szkole i opiekunem młodzieży była Pani Iwona Kulikowska.

http://www.lopiastow.pl/wp-content/uploads/2018/11/XxY.jpg

Akademia Przedsiębiorczości SGGW to program edukacji ekonomicznej przeznaczony dla uczniów szkół średnich prowadzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi.

Uczniowie w trakcie roku akademickiego uczestniczyli w cyklu wykładów  z zakresu: ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, logistyki, agrobiznesu itp. Akademia Przedsiębiorczości WNE SGGW” składa się  z dwóch etapów:    Etap I – obejmował zajęcia w ramach Akademii. Program Akademii był podzielony na trzy części. Pierwsza część odbywała się na Wydziale goszczącym (WNE lub inne) i obejmowała wykłady tematyczne, warsztaty edukacyjne, zajęcia z kreowania kariery zawodowej. Druga część jest realizowana w szkole uczestniczącej w Akademii, gdzie przeprowadzane zostały wykłady i warsztaty przez pracowników SGGW. Część trzecia realizowana została zdalnie w formie wykładów e-learningowych umieszczonych na platformie Moodle WNE SGGW.

Organizacja 2 cykli sobotnio-niedzielnych warsztatów z przedsiębiorczości. Młodzież naszego liceum miała  możliwość uczestniczenia w kilkudziesięciogodzinnych kursach ekonomii  w praktyce. Materiały zostały przetłumaczone na język polski i dopasowane do polskich realiów. W trakcie kilkudniowych warsztatów rozegrano grę edukacyjną,  w której wykorzystywano podstawowe pojęcia ekonomiczne takie jak: przychód, popyt, dochód, zysk, aktywa, pasywa  i wiele innych. Nauka przedsiębiorczości,  w której brali udział nasi uczniowie, to ćwiczenie:

Warsztaty informatyczne „Ekonomia w praktyce”

  • umiejętności zaplanowania i wdrożenia działalności gospodarczej
  • zdolność analizy rynku
  • umiejętności organizacyjne – praca w grupie i przywództwo
  • ewaluacja – umiejętności oceniania własnych działań i wyciągania z nich wniosków

Środek ciężkości w przedmiocie nauczanym w naszej szkole stanowią umiejętności, a nie wiedza. Podstawa programowa zawiera jedynie ogólne cele kształcenia, jed­nakże zalecane warunki realizacji podkreślają wykorzystanie wiedzy ekono­micznej uczniów  w praktycznych działaniach. Jednym z nich było wyko­rzystanie gry symulacyjnej (komputerowej).  Zajęcia z naszą młodzieżą prowadzili dr Marcin Wardaszko i mgr Michał Jakubowski z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Klasy pierwsze cyklicznie biorą udział w nietypowych lekcjach ekonomii. Zajęcia odbywają się w siedzibie GPW w Warszawie. Wycieczka na Giełdę Papierów Wartościowych odbywa się w ramach realizacji podstawy programowej przedmiotu „Podstawy Przedsiębiorczości”.

http://www.lopiastow.pl/wp-content/uploads/2018/11/20181128_112109.jpg

W siedzibie warszawskiej Giełdy uczniowie LOM mogą nie tylko przekonać się na własne oczy jak funkcjonuje ta niezwykle ważna dla rynku kapitałowego instytucja, ale także zobaczyć jak wygląda praca maklera giełdowego oraz wejść tam, gdzie dostęp mają tylko nieliczni. Młodzież m.in. zobaczyła salę notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy, a także z bliska mogła przyjrzeć się mechanizmom, które obowiązują na GPW w Warszawie.  Ponadto uczniowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania giełdy oraz poznali liczne fakty i zdarzenia z życia tej ekonomicznej instytucji.

Uczniowie uczestniczą też w szkoleniach przeprowadzanych na terenie liceum z zakresu analizy danych statystycznych. Poznają celowość pozyskiwania informacji, ich pozyskiwania, zestawiania, obróbki  i  prawidłowego wnioskowania na etapie tworzenia działalności gospodarczej  i jej rozwijania. Przykładem takiego szkolenia były zajęcia, które przeprowadzał pan Filip Górski, mieszkaniec Piastowa, były przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Piastowa, specjalista ds. pozyskiwania i analizowania danych statystycznych. Kolejnym etapem wspólnych działań były, wielodniowe prace analityczne nad pozyskanymi przez uczniów danymi z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i ich przygotowanie do przekazania wnioskodawcy.