Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

Elektroniczna rekrutacja

Stworzenie od podstaw programu System rekrutacji elektronicznej kandydatów do szkoły średniej (zaprojektowanie, wykonanie, sprawdzenie poprawności działania, sprawdzenie zgodności z ustawami, rozporządzeniami oraz zachowaniem ochrony danych osobowych, aktualizacja, ewaluacja, integracja z profilem zaufanym) – strona będzie działa wg harmonogramu rekrutacji, czyli 1.05

Autor: Jan Mali, Strona internetowa: LINK


Strony WWW

Stworzenie i aktualizowanie podstron szkoły dla FUNDACJI HORYZONTY INNOWACJI oraz profilu MATURY MIĘDZYNARODOWEJ IB

autor: Jan Mali, strona internetowa LINK MM, LINK FHI


Szkolny serwer

Instalacja i konfiguracja szkolnego serwera w pracowni komputerowej z profilami mobilnymi uczniów.

autor: Jan Mali


Rozgrywki sportowe – wyniki on-line

autor: Jan Mali, Strona internetowa LINK


Population migration

Aplikacja z informacjami o migracjach ludności na świecie na przestrzeni wybranego przedziału czasowego – biblioteka Ploth w języku Python. Interaktywna prezentacja umieszczona na stronie WWW

autor: Jakub Kuczkowski, Strona internetowa: LINK


Tematyczne strony WWW w CMC

Współpraca międzyklasowa przy tworzeniu tematycznych stron internetowych o szkolnych projektach (np. Złote Szkoły – Banki centralne na świecie, Most nad Bałtykiem)

autorzy: uczniowie klas 1 i 2


Pomoc edukacyjna

Projekt doświadczalny z pogranicza fizyki i informatyki – Równia pochyła. Tworzenie wykresów w języku Python uwzględniających przyśpieszenie obiektów na równi pochyłej – narzędzie edukacyjne dla uczniów

Celem projektu jest zbadanie ruchu przyspieszonego na równi pochyłej przy użyciu czujnika ultradźwiękowego do pomiaru odległości. Na podstawie zebranych danych będziemy mogli stworzyć wykresy drogi od czasu, charakterystyczne dla ruchu przyspieszonego, a także zrozumieć dynamikę tego ruchu.

Równia pochyła jest klasycznym narzędziem do badania ruchu przyspieszonego. W naszym projekcie wykorzystujemy czujnik ultradźwiękowy, który pozwala na dokładne pomiary odległości. Czujnik ten mierzy czas, jaki potrzebuje impuls dźwiękowy na dotarcie do obiektu i powrót, co pozwala na obliczenie odległości z wysoką precyzją.

Wnioski: Projekt ten pokazuje, jak za pomocą prostych narzędzi (równia pochyła, czujnik ultradźwiękowy) można przeprowadzić dokładne pomiary i analizy ruchu przyspieszonego. Wyniki uzyskane w eksperymencie mogą być wykorzystane do dalszych badań w dziedzinie kinematyki oraz do celów edukacyjnych.

autor: Jakub Kuczkowski


Szkolna gazetka

Cyfrowe redagowanie zawartości gazetki szkolnej „Szkiełko i Oko” – 3D Flipbook LINK

autorzy: Zespół uczniów i Jan Mali


MINECRAFT

Instalacja i konfiguracja szkolnego serwera gry MINECRAFT do przeprowadzenia rozgrywek on-line

autorzy: Jan Mali i Konrad Mengual


Plan lekcji

Elektroniczna wersja planu lekcji dla uczniów (projekt bazujący na systemie SYNERGIA LIBRUS)

autor: Jan Mali