Czwartek, 30 maja 2024.

Uczniom naszego liceum oferujemy:

 • Naukę w dynamicznym zespole
 • Dodatkowe godziny matematyki przygotowujące do matury

 • Dodatkowe godziny języka angielskiego przygotowujące do egzaminów
 • Kursy i szkolenia językowe z certyfikatami

 • Kursy komputerowe

 • Zajęcia z grafiki komputerowej

 • Szkolenia z przedsiębiorczości

 • Nauka w nowoczesnym i ekologicznym budynku (prąd z paneli fotowoltaicznych, ciepło z pomp geotermalnych, automatyczny system oszczędzania energii, system wentylacji, który filtruje wszystkie zanieczyszczenia powietrza)
 • Pełnowymiarowa hala sportowa i boiska zewnętrzne
 • Nowoczesne wyposażenie w multimedia szkolnych pracowni: językowych, matematycznych i informatycznych
 • Zajęcia dla uczniów metodą WebQuest z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych i in.
 • Klasa z programem dyplomowym MATURY MIĘDZYNARODOWEJ IB – programy autorskie, współpraca międzynarodowa, nauka w języku angielskim, przygotowanie do matury międzynarodowej, praca w małych grupach, nauka przez dociekanie, holistyczny rozwój ucznia, teoria wiedzy (TOK), twórczość, aktywność sportowa i społeczna (CAS), Extended Essay

 • Możliwość zdawania prestiżowej matury dwujęzycznej (dostępnej tylko dla absolwentów szkół z oddziałami dwujęzycznymi)

 • Uczestnictwo w zajęciach dwujęzycznych (na zajęciach z chemii, matematyki i biologii praca z nowym materiałem odbywa się w języku polskim, natomiast dodatkowe lekcje ćwiczące poznany materiał z tych przedmiotów odbywają się w języku angielskim)
 • Nabycie umiejętności biegłego posługiwania się językiem angielskim oraz zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych(duża ilość zajęć z przedmiotów maturalnych)
 • Umożliwienie kontynuacji studiów w języku angielskim w Polsce czy na świecie
 • Zdobycie kompetencji do podjęcia pracy w instytucjach międzynarodowych, gdzie wymagana jest znajomość branżowego słownictwa w języku angielskim
 • Umożliwienie najlepszym uczniom bezpłatnego zdawania egzaminów FCE (First Certificate in English)
 • Doskonałą kadrę nauczycielską i miłą atmosferę, która sprzyja uczeniu się

English concept with young woman on blue backgroundZalety klas dwujęzycznych

 • Ukończenie klasy dwujęzycznej umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się wszystkimi sprawnościami w języku ojczystym i języku angielskim oraz częste używanie obydwu języków w różnych sytuacjach i z różnymi uczestnikami w zastosowaniu do różnych dziedzin naukowych.
 • Absolwent klasy dwujęzycznej jednocześnie posługuje się swobodnie dwoma językami oraz posiada wiedzę w zakresie rozszerzonym z wybranych przedmiotów ścisłych.
 • Nauczanie dwujęzyczne pozwala na stosowanie języka angielskiego w szerokim zakresie i jest narzędziem do szerszego poznawania wiedzy z innych przedmiotów oraz pozwala na kontynuację studiów w języku angielskim w Polsce czy na świecie.
 • Uczniowie tych klas mają możliwość zdawania matury dwujęzycznej z rozszerzonych przedmiotów wykładanych w języku obcym.
 • Za podstawowy cel kształcenia w nauczaniu języków obcych nowożytnych w oddziałach dwujęzycznych przyjęto swobodne porozumiewanie się w języku angielskim, w mowie i w piśmie. Oczekuje się, ze uczeń osiągnie poziom biegłości zbliżony do C1 w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych, co zakłada nie tylko wysoką skuteczność w komunikacji, ale i poprawność językową.